build logs
Priority Deps Blocks Arch Package Git Revision Modification Git Revision Repository Commit Time Compilations Loops Failures Blocked Upstream Flag Date Build Slave
0 0 92 i486 mesa 141eee918ea0657e47ce1982eec624aaa6c58870 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc extra 2020-08-06 12:07:25 5 0 dependencies      
0 0 71 i486 fontconfig 1bcb2c3271f4ea4699d77c57f5850bba7de27282 b548d1637fd977b6715f774a9e354135ab06cea1 extra 2020-06-26 13:38:40 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 1 68 i486 mariadb 1696f035996796d6ff4b13da1f0b16d28fd062a1 c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 extra 2020-08-10 17:19:22 1 1 source      
0 1 68 i486 perl-dbd-mysql 725e3b1a91ef65070e042a111ca8b7d7fb4cbace 28288e16275621b61de8c388d46b1077668575a6 extra 2020-06-23 16:55:46 2 1 dependencies,pacman-sync      
0 0 50 i486 glu ce38e372a408ea1866ead6863fdabe3a0aacd02c ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 extra 2020-05-19 04:25:03 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 41 i486 libsoup 3f9d424feebbc14f8b292f0a378183bc4bd9f733 3f4ba0851a9e9a3809fdec4091335182b0f1885a extra 2020-03-08 02:18:14 3 0 build(),check(),unknown      
0 0 39 i486 sdl 671201936d503ca10dfa3da24a71e03d83937658 7ed7e940668de20e28ad7732ddc2f2e93a369cac extra 2020-05-21 03:20:44 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 33 i486 libva 2e50fe6831bc6386db6092ba2cde40ee065552e7 cc26690715f26a2fda19806f1ad73e7565010e3d extra 2020-06-26 19:49:20 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 29 i486 waylandpp bf7baedce5a02c1f0cee3f7d4e7322f46bbe771a 73a5284cc7ea099f40edb5e54365bc40ff909f04 community 2020-07-03 15:00:51 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 25 i486 smpeg ce38e372a408ea1866ead6863fdabe3a0aacd02c ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 extra 2020-05-19 04:31:11 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 21 i486 graphene d0cedc1905e2da533083c0fcbb1f5e63d8707f1f 28288e16275621b61de8c388d46b1077668575a6 extra 2020-06-22 23:36:40 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 16 i486 qt5-graphicaleffects 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:42 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 15 i486 qt5-quickcontrols2 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:49 2 0 dependencies,pacman      
0 0 15 i486 qt5-wayland 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:55 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 15 i486 libwebp 9d6c68c15799b62d1b8c869c87db35d2bf603c39 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 extra 2020-01-07 22:36:44 3 0 dependencies,pacman-sync,unknown      
0 1 13 i486 glew bce876f4242af4d7bec9b7508466698ffa775aa0 1a4b3894188351111710c1c61e3d226c4d6b6ad1 extra 2020-04-27 14:04:54 3 0 dependencies,pacman-sync,source      
0 0 12 i486 libepoxy ce38e372a408ea1866ead6863fdabe3a0aacd02c ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 extra 2020-05-19 04:26:21 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 12 i486 rime-luna-pinyin 6cfb54debea18ad1057ca497d060bdbfe8320765 ff60bdb3157ea9157667be61a0cf2150bd529987 community 2020-07-11 00:50:54 2 1 dependencies,pacman-sync      
0 2 12 i486 rime-stroke 76d3ac9ef1cec35f0257294654e064b19b1f3b35 32842eafd645cfd9dce3a2b45f98407ff58f6624 community 2020-03-14 19:28:11 2 1 dependencies,pacman-sync      
0 0 12 i486 rime-luna-pinyin-bootstrap 862ef7a0f932ae95c8ee0f5682e723c65d5153ac 862ef7a0f932ae95c8ee0f5682e723c65d5153ac build-support 0000-00-00 00:00:00 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 11 i486 netcdf-openmpi 1214ce709894c01350b9b8bb7c79be9aa9503a9c 3a26380a61454f035f3846a180ab19d00e099209 community 2020-04-26 17:22:04 3 0 check(),pacman-sync,unknown      
0 0 10 i486 libproxy fb370fd23ea057fd68bd1413213acd2722a3a199 b548d1637fd977b6715f774a9e354135ab06cea1 extra 2020-06-23 16:55:12 2 0 package(),pacman-sync      
0 0 10 i486 qt5-quickcontrols 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:48 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 10 i486 freeglut 671201936d503ca10dfa3da24a71e03d83937658 7ed7e940668de20e28ad7732ddc2f2e93a369cac extra 2020-05-21 03:12:16 3 0 dependencies,pacman-sync,source      
0 0 10 i486 libsigc++ 7422fae5557d1efa2361ebb162914194d2797e3c a18c20e6d7fd2b1a15b53a37a4803ceab52ab520 extra 2020-03-25 15:57:20 3 0 build(),dependencies,unclean-chroot      
0 0 10 i486 netcdf 1214ce709894c01350b9b8bb7c79be9aa9503a9c 3a26380a61454f035f3846a180ab19d00e099209 community 2020-04-26 17:22:00 3 0 check(),pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 9 i486 gsettings-qt 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:52:59 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 9 i686 java-openjdk 12d7e10e2c8b3801ec08852017f2fe746632320c 577d6180cdbe104c38e045f039d5fddbbf8bd9eb extra 2020-07-17 00:01:36 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 9 pentium4 java-openjdk 12d7e10e2c8b3801ec08852017f2fe746632320c 577d6180cdbe104c38e045f039d5fddbbf8bd9eb extra 2020-07-17 00:01:36 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 9 i686 java11-openjdk 12d7e10e2c8b3801ec08852017f2fe746632320c 577d6180cdbe104c38e045f039d5fddbbf8bd9eb extra 2020-07-17 00:03:51 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 9 pentium4 java11-openjdk 12d7e10e2c8b3801ec08852017f2fe746632320c 577d6180cdbe104c38e045f039d5fddbbf8bd9eb extra 2020-07-17 00:03:51 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 9 i486 ocl-icd ce38e372a408ea1866ead6863fdabe3a0aacd02c ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 extra 2020-05-19 04:29:14 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 8 i486 harfbuzz 764a9f0ef2f8605559353e2f8a222555dc2c72da c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 extra 2020-07-25 14:27:28 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 8 i486 hidapi 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:53:27 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 8 i486 openblas dcf73cb34b0f54219c54fbef262c83ad632633bb d1041dea1be0e885f5e8ebabfd6eaf6b32716ed2 community 2020-06-21 21:34:02 2 0 build(),unclean-chroot      
0 0 8 i486 suitesparse 73cccaabd244a1ba7b2e09d10234e18889f56efc 3174c044090f6011aab81ba2fd4b10912469ebbf extra 2020-07-15 09:15:36 2 0 build(),pacman-sync      
0 3 8 i486 gdal bdc3e897487bf5a9bcb2ca69bb28561c176ee07c a293060bbe4f1b76ad8e08b2d59732921f52839d community 2020-07-04 18:32:08 2 0 dependencies,pacman-sync   2020-05-10 07:20:58  
0 0 7 i486 rustup 2890656739a56b2b345ba2d0af4a6562552f7e3c f5a99c945558e5d95ba722228b4f061b9e9afd91 community 2020-07-09 01:46:52 1 0 dependencies      
0 0 7 i486 nodejs-lts-erbium 8969f71e6379cfc6c523e165ed2c025c0073340a 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-27 23:26:33 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 7 i486 xf86-input-libinput 5232936b006594ec8b12516df263452b340caf9a ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 extra 2020-05-19 12:46:34 2 1 dependencies,pacman-sync      
0 1 7 i486 glibmm 0b2d27722a06e241d570389459033dac4135384a ea5b58ba93c55e016182778ac179e3d01ee7dcc8 extra 2020-03-22 18:20:30 3 0 build(),dependencies,pacman-sync      
0 0 7 i486 hiredis 137ff24df2bb78169c872497138b1d2294a92877 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-09 11:50:32 5 0 dependencies      
0 0 6 i486 nodejs 7e589f23cece2f6f14ca225eb3b45e8170b8618d 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 community 2020-07-30 13:59:03 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 6 i486 nodejs-lts-dubnium 8969f71e6379cfc6c523e165ed2c025c0073340a 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-27 22:59:33 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 6 i486 qpdf 8fb853e03064fb291e5fe7096f80b172ded29f86 e4afa18cd442cf78f60949535b140d74ca9e7abe extra 2020-04-10 10:58:22 2 0 build(),pacman-sync      
0 3 6 i486 xorg-server bd2d4b434ef7d14cfed539a78c8c9359fa74703a 1a75a0c58dd90f533f625b89fd3437a2abeb304f extra 2020-08-01 09:21:23 2 1 dependencies,pacman-sync      
0 0 6 pentium4 java7-openjdk cd91b4c39e78ee3bf948f5f7f09d8c61d7f6bd49 cd42c617972fbbd8636b46a3f132c1e06a9253b5 extra 2020-05-07 16:20:15 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 5 pentium4 opencv e0caef787eb00121527c679ed3850c2f5b0bea14 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e extra 2020-07-27 21:23:49 2 0 package(),pacman-sync      
0 0 4 i686 mariadb 1696f035996796d6ff4b13da1f0b16d28fd062a1 c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 extra 2020-08-10 17:19:22 1 0 source      
0 0 4 i686 haskell-retry d37a1faeb8a167714ecc460a822e3930c7fde8bc 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-08 14:59:03 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 4 i686 opencv e0caef787eb00121527c679ed3850c2f5b0bea14 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e extra 2020-07-27 21:23:49 2 0 package(),unknown      
0 0 4 i486 skopeo 64b37ce376212ab546e3c071fb32445d1a67b9b1 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 community 2020-07-29 21:20:58 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 4 i486 coin-or-clp fd19808ee9050af2236f49c3beb17a6a14efd195 06adde33d99a10814a7dd1418d12e7549e8afd40 community 2020-04-12 11:29:51 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 4 i486 ftgl 671201936d503ca10dfa3da24a71e03d83937658 7ed7e940668de20e28ad7732ddc2f2e93a369cac extra 2020-05-21 03:12:23 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 4 i486 beignet c19f103b7ff0dde79330ba67e8ee6bd424da6fe0 e9a4e96593e374b7d7ee7436489220aead84583d community 2020-04-19 08:37:36 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 4 i486 containerd f41e3285f2037e9714aa86c576f95de2a76f0b81 b8b1145d5a83bac62e9adcddd76f4bf94b48ebf2 community 2020-04-25 01:02:32 3 0 build(),pacman-sync,unclean-chroot   2020-08-04 04:46:18  
0 0 3 i686 aubio d7e834d24ef4eea50e09b83aa5ae2d6e79b6f7bd 577d6180cdbe104c38e045f039d5fddbbf8bd9eb community 2020-07-16 00:13:21 1 0 checksum-verify      
0 0 3 pentium4 aubio d7e834d24ef4eea50e09b83aa5ae2d6e79b6f7bd 577d6180cdbe104c38e045f039d5fddbbf8bd9eb community 2020-07-16 00:13:21 1 0 checksum-verify      
0 0 3 pentium4 haskell-yesod-static 93684938fc22bae52bdd84fcabd075a13a7e8dd1 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-11 06:45:08 1 0 build()      
0 2 3 i486 cups-filters 72a42135bccf58830713fc45f4b4b3fac0d81ebf 59be1606f337c3bbb18d5d0fbaf2397df0b44ddf extra 2020-06-05 18:04:15 1 0 dependencies      
0 0 3 i486 aws-c-common 2c2025740ef117ad9a70419a334da78a520af7d0 950a66ee93c783dfecda354250bb465864533e15 community 2020-06-22 19:37:33 2 0 check(),source      
0 0 3 i486 botan 7e589f23cece2f6f14ca225eb3b45e8170b8618d 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 community 2020-07-30 10:10:59 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 3 any mingw-w64-crt c92d34985f028988384a4c0da1772fb899855c46 9b13987c61950b065019ca7fbf39257b38a27dbb community 2020-08-02 11:48:13 2 3 dependencies,pgp-verify      
0 0 3 any mingw-w64-winpthreads c92d34985f028988384a4c0da1772fb899855c46 9b13987c61950b065019ca7fbf39257b38a27dbb community 2020-08-02 11:48:36 2 6 dependencies,pgp-verify      
0 0 3 i486 mono 8a5a32d274ffe9e733d012334299a472067dff1c 0f1259f7552b08c5e7ea0acead9f4c7056228ab6 extra 2020-07-17 16:35:30 2 0 dependencies,source      
0 0 3 i486 qt5-3d 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:34 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 3 i486 docker 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-18 04:38:34 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 3 i486 podman 7e69eb3634ba1fbaa85ffb50145c2c90728409d1 53decfb907072fb518b547a769d5bbcad74b9251 community 2020-08-01 01:42:35 2 0 dependencies      
0 2 3 i486 rime-cangjie 3916f6039e616f833ed41545f2a0ab219a3ab260 207dc53d966914f673650e4363e91dd6f4ec1e5f community 2020-03-14 19:27:20 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 3 i486 libva1 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:55:33 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 3 i486 slang 30708498adff03cec2971440abcfbed17deb4fdd d2e7295857071bd3e3d1e9b1dd5cd4005de46ca8 extra 2020-05-07 07:30:39 3 0 check(),pacman-sync,source      
0 0 3 i486 ukui-menus 9f9c343478848807d39881c109dc1ffef3e22850 f2e42d9aa8618b1cfb4fec843c23d95525cc39a1 community 2019-12-24 14:15:33 3 0 pacman-sync,prepare(),unclean-chroot      
0 1 3 i486 coin-or-cgl 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2020-02-01 11:04:36 3 0 dependencies,pacman-sync,unknown      
0 1 3 i486 geocode-glib eec4e36905b7c7498946c584cc026f3c429a39a2 02f690b9b815428dbc9d840a8ce421ddaac90319 extra 2020-03-09 17:39:16 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 4 3 i486 virtualgl ef48a71831b8bda2b906dc4c1aff96f2b30d4a5b 0ba154f94fcc4956303b45ef2734176a12553623 community 2020-02-14 21:21:07 3 0 dependencies,pacman-sync,source      
0 0 2 i486 dav1d 1bcb2c3271f4ea4699d77c57f5850bba7de27282 b548d1637fd977b6715f774a9e354135ab06cea1 extra 2020-06-26 11:37:33 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 2 i686 haskell-bencode d37a1faeb8a167714ecc460a822e3930c7fde8bc 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-05 21:04:48 2 0 build(),unknown      
0 0 2 pentium4 haskell-githash 93684938fc22bae52bdd84fcabd075a13a7e8dd1 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-11 06:45:00 2 0 prepare(),unknown      
0 0 2 i486 kyotocabinet 6c276e2ff57a54fcbe999c0714bc893739dfada3 ac29abeedd23acc31aa903fa14e3ee56ccb63aec community 2020-07-31 11:50:07 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 2 i486 librime 920bafc0b1c0516882d5f6d2cc5a5fa87b4a7cf0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:32:27 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 2 i486 perl-term-readline-gnu cc27e119b4261f24a8414e144d81b8ac28772cf7 cc26690715f26a2fda19806f1ad73e7565010e3d community 2020-06-23 16:51:46 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 2 i486 python2-wxpython3 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:59:59 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 2 i486 qt5-location 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:18 2 0 dependencies,source      
0 1 2 i486 aws-c-event-stream 2c2025740ef117ad9a70419a334da78a520af7d0 950a66ee93c783dfecda354250bb465864533e15 community 2020-06-22 19:38:47 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 2 i486 coin-or-cbc e9a24ead88606041c80b1ac31fe6468b6db69051 2ebefeca9b8ea8cecb20a2a5d30e0a0773a39fc4 community 2020-04-08 12:44:45 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 2 i486 hexer-hobu 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:53:24 2 0 dependencies,source      
0 2 2 i486 bumblebee 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:49:20 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 2 i686 cvc4 17a190634cef8dcc2e0baf1833755ac1cacb52e8 f380ce9968bd07c927cbaa219f06e06433576ca1 community 2020-06-28 23:29:58 3 0 check(),pacman-sync,source      
0 0 2 i486 glfw 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2020-01-21 06:47:53 3 0 broken-devtools:sudo,dependencies,unknown      
0 0 2 i686 linux-tools 10ed52685b3f0dd14a938bdcc1005c4b2f49c7fb 1b3a1a0638d9a91849af6601d9a65c2785fabcc7 community 2020-06-02 18:40:55 3 0 build(),source      
0 0 2 pentium4 linux-tools 10ed52685b3f0dd14a938bdcc1005c4b2f49c7fb 1b3a1a0638d9a91849af6601d9a65c2785fabcc7 community 2020-06-02 18:40:55 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 2 i686 pango-perl 725e3b1a91ef65070e042a111ca8b7d7fb4cbace 28288e16275621b61de8c388d46b1077668575a6 extra 2020-06-23 16:55:15 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 2 i686 qtav d91130212cb12f9b2b11785ec9f21ed41939a01f c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 extra 2019-07-30 07:59:34 3 0 build(),source,unknown      
0 0 2 pentium4 qtav d91130212cb12f9b2b11785ec9f21ed41939a01f c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 extra 2019-07-30 07:59:34 3 0 build(),source,unknown      
0 2 2 i486 mesa-demos bce876f4242af4d7bec9b7508466698ffa775aa0 1a4b3894188351111710c1c61e3d226c4d6b6ad1 extra 2020-04-27 14:04:55 3 0 dependencies,pacman-sync,source      
0 0 1 i686 haskell-libbf d37a1faeb8a167714ecc460a822e3930c7fde8bc 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-07-30 20:52:53 1 0 build()      
0 0 1 pentium4 haskell-libbf d37a1faeb8a167714ecc460a822e3930c7fde8bc 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-07-30 20:52:53 1 0 build()      
0 0 1 pentium4 mariadb 1696f035996796d6ff4b13da1f0b16d28fd062a1 c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 extra 2020-08-10 17:19:22 1 0 source      
0 0 1 i686 virtualbox-host-modules-arch 48ea7299addd19480883bca7b012e941bccf7d06 b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-03 22:23:55 1 1 dependencies   2020-08-07 07:24:23  
0 0 1 pentium4 virtualbox-host-modules-arch 48ea7299addd19480883bca7b012e941bccf7d06 b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-03 22:23:55 1 1 dependencies   2020-08-07 07:24:23  
0 0 1 i486 python-thrift 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2020-02-08 00:31:12 1 0 source wait for FS#66401    
0 0 1 i686 python-thrift 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2020-02-08 00:31:12 1 0 source wait for FS#66401    
0 0 1 pentium4 python-thrift 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2020-02-08 00:31:12 1 0 source wait for FS#66401    
0 1 1 i486 rime-loengfan 456fa7ff727440d84db0631f2285053939ffd86e ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 10:39:44 1 0 dependencies      
0 1 1 i686 virtualbox 0422b488e0445a09ed812cd02ae2b788fae93998 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-22 23:22:21 1 1 package()      
0 1 1 pentium4 virtualbox 0422b488e0445a09ed812cd02ae2b788fae93998 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-22 23:22:21 1 1 package()      
0 0 1 i486 bladerf 73ce3274f39df031c350323d591a39067b11487e e08f1f17d0d489b29dd67d2ae3b26ec942bec4a7 community 2020-04-13 18:53:35 2 0 source,validity      
0 0 1 i686 bladerf 73ce3274f39df031c350323d591a39067b11487e e08f1f17d0d489b29dd67d2ae3b26ec942bec4a7 community 2020-04-13 18:53:35 2 0 source,validity      
0 0 1 pentium4 bladerf 73ce3274f39df031c350323d591a39067b11487e e08f1f17d0d489b29dd67d2ae3b26ec942bec4a7 community 2020-04-13 18:53:35 2 0 source,validity      
0 0 1 i486 bullet ce38e372a408ea1866ead6863fdabe3a0aacd02c ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 extra 2020-05-19 04:23:53 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i686 coq 3d84a9bcd03f0ce972838cf7faf2990f854605c9 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-07-25 13:51:35 2 0 build(),dependencies      
0 0 1 i486 git-lfs d361b150e1645da5df624db208335c1758564e55 bb1b3096faa7f3618923a7904ed953195901a631 community 2020-06-10 00:18:46 2 0 build(),source      
0 0 1 i486 gl2ps 670e10d717f17c43d147bf784e949e249794221e 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 extra 2020-05-25 21:36:33 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i686 grafana 663dce1e200d6bfec8c3daa21319b40f33950c11 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 00:43:20 2 0 build(),pgp-verify      
0 0 1 pentium4 grafana 663dce1e200d6bfec8c3daa21319b40f33950c11 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 00:43:20 2 0 build(),pgp-verify      
0 0 1 i486 grantlee ce38e372a408ea1866ead6863fdabe3a0aacd02c ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 extra 2020-05-19 04:25:13 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i686 hidapi 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:53:27 2 0 build(),source      
0 0 1 pentium4 hidapi 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:53:27 2 0 build(),source      
0 0 1 i686 kalzium bf16ed7018f1132d68d2788ecc504d6f1ea56c88 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc extra 2020-07-09 17:24:12 2 0 build(),source      
0 0 1 pentium4 kalzium bf16ed7018f1132d68d2788ecc504d6f1ea56c88 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc extra 2020-07-09 17:24:12 2 0 build(),source      
0 0 1 i486 kdsoap d91130212cb12f9b2b11785ec9f21ed41939a01f c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 extra 2020-03-20 16:05:17 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i686 kexec-tools 671201936d503ca10dfa3da24a71e03d83937658 7ed7e940668de20e28ad7732ddc2f2e93a369cac extra 2020-05-21 03:15:26 2 0 build(),source      
0 0 1 i486 keybase b2f285ac3488c839cdcc16d8e0b48abda87bcd85 d9d5b2004c279466d02f6cb17feed5a6db53ba6f community 2020-05-28 07:00:41 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 libkeccak 68df8c437499d9579a7199c5c047a8fcb3adec6d 3af0745a5dc8ba5f74f71dcf7a54f072c290d4c0 community 2020-06-30 06:47:58 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 1 i486 libretro-beetle-psx 456fa7ff727440d84db0631f2285053939ffd86e ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 11:14:25 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 libtorrent-rasterbar acdfb1b6ebff52007fc02bc6f00034069dda5c0e bb1b3096faa7f3618923a7904ed953195901a631 extra 2020-06-09 22:19:42 2 0 package(),unclean-chroot   2020-08-04 17:40:51  
0 0 1 i486 libwpe e949d925d8bd5505422aa08c13b8eb066311efe0 207dc53d966914f673650e4363e91dd6f4ec1e5f extra 2020-03-13 23:07:00 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 libxmlb 8d9e37ec5478c48027e8c6ef3c62e25b3de27678 5a8ba0f290663e6a9a4a8380a2d89cdfdaa3e490 community 2020-04-15 16:33:17 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 1 i686 linux-pae c7c41655fcdc75062d2fcbc01cb5e772d9cf927c 07c4f1f465fd59017491a31e34fa59a968f7f92b extra 0000-00-00 00:00:00 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 pentium4 linux-pae c7c41655fcdc75062d2fcbc01cb5e772d9cf927c 07c4f1f465fd59017491a31e34fa59a968f7f92b extra 0000-00-00 00:00:00 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 i486 liquid-dsp 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:55:46 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 i486 lxc cafdde11b60e0d1351abb150ce51628ffc782c8b bc1dc882db2f8c0e219fbd1fccca99efb7cae3e3 community 2020-08-07 13:17:13 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 i486 mediainfo a8e30d1262b8db2451114416bbd5b26dba7b4081 238fc0de0fe286a74a6b5f5dd42b125d126515c1 community 2020-05-31 19:57:26 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 molequeue 09f50b0661e2bd4d628f94ed4e788f2f59980499 3676b2a4fa55e1d410493a5a26aa2cda21650dc8 extra 2020-05-07 08:27:45 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 multipath-tools 42d815eaa89d4811fb556ab3f603848a8582f0c5 2dad5c16cdb69156327bdbc3d6ab423e29a05f78 community 2020-05-06 10:46:20 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 i486 neovim a88d2211f353ab68c5a7414f79f820752da31faa ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 11:18:40 2 0 build(),unclean-chroot      
0 0 1 i486 ocaml-cairo 933bd6c11ec7eec0f7006ab1eac70de579589dfa 804ecaa7d0d1a3922b9c5e6adc288022ba4a0d7f community 2020-05-18 20:42:12 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 perl-tk 725e3b1a91ef65070e042a111ca8b7d7fb4cbace 28288e16275621b61de8c388d46b1077668575a6 extra 2020-06-23 16:57:01 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 qt5-feedback 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:00:07 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 qt5-systems 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:00:09 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 redis ff8f32a0580edb243d0a6a48c4f9e580240b2da0 4ccfc0557c37e2d4bb3743f10655d420fee76411 community 2020-07-21 16:18:04 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 i486 rocksdb 92860e1a942a97e7c1a9382cdd6a936251a28098 c708201806b57b11d36dbd6d00d3e512bcabf5da community 2020-07-08 08:27:18 2 0 build(),unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 sbcl 20a044097cb7738948106acc43891365891f7381 d1041dea1be0e885f5e8ebabfd6eaf6b32716ed2 extra 2020-06-21 22:21:35 2 0 build(),source   2020-07-16 15:18:40  
0 0 1 i486 soil 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:01:10 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 ukui-interface ef9a731b7577950f5a2fd0963f29756ee13a94a6 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2020-02-22 08:22:46 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 1 i486 dovecot 920bafc0b1c0516882d5f6d2cc5a5fa87b4a7cf0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:32:59 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 1 i486 espeak-ng 60d7b966910b559012032c571bc892a0c97e309d 42b0e99998b3abd874ac5d6035db6a54ae29fa9e community 2020-03-28 19:24:31 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 1 i486 gammu 7f880f863f97ca181818f688aae330fda965d476 862ef7a0f932ae95c8ee0f5682e723c65d5153ac community 2020-07-11 11:30:39 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 1 i686 gtk2-perl 725e3b1a91ef65070e042a111ca8b7d7fb4cbace 28288e16275621b61de8c388d46b1077668575a6 extra 2020-06-23 16:55:09 2 0 build(),source      
0 1 1 i486 libzdb c6f991b35968189657cf61d6de5d4e3ac36938dc d9d5b2004c279466d02f6cb17feed5a6db53ba6f community 2020-05-27 22:43:44 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 1 i486 monero 6dfd8fbc0471b030941b8d3d04a5212cb32f728a 923229cb5908d09ea129ef680c48b8e09b532077 community 2020-06-29 12:32:05 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 1 i486 opendbx 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:57:50 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 1 i486 primus 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:59:38 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 1 i486 rest 62a4025bd0b1be41234c8e6c3fab3a031ed1c877 28d9dbf77ec23780179422f78cd15279b1bb20d5 extra 2020-05-07 20:51:56 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 1 i486 rime-pinyin-simp 6b33eff128e48b059e8c1569c945e2bbe4ea301e b548d1637fd977b6715f774a9e354135ab06cea1 community 2020-06-25 11:50:03 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 1 i486 rspamd c54d9dd297532732a118433289e68ab24a09057a 6f145a48e009f3ac4dfe6d9b9d5c3836a4fe12fd community 2020-05-01 15:31:57 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 1 i486 sundials c4a33eeec294f7ee28c06fb7703886c836ead0a9 cfac468dc2f9dbf7f92b85e1cd49077831a315e0 community 2020-05-21 23:50:42 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 1 pentium4 gimagereader 062f90128bec81b1658ec4301260a7638b223547 8519e7241ce991c9bf4e26da4d2416bcac3ac861 community 2019-08-26 13:22:38 2 0 build(),pacman-sync      
0 2 1 i486 slop ef9a731b7577950f5a2fd0963f29756ee13a94a6 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2020-05-01 15:31:59 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 3 1 any npm 936bcd2ad5c98978006bfd3579fc3b263537745d 4ccfc0557c37e2d4bb3743f10655d420fee76411 community 2020-07-22 09:39:52 2 0 build(),unknown      
0 0 1 i486 broadcom-wl 48ea7299addd19480883bca7b012e941bccf7d06 b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-03 22:23:51 3 0 build(),pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 any buildbot 28f19e9c8f0355f58d70bd50677724517972a39f d1041dea1be0e885f5e8ebabfd6eaf6b32716ed2 community 2020-06-20 07:36:58 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 pentium4 classpath 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-09-09 09:29:40 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 any dbeaver-plugin-apache-poi 7a5db566c6e740b9c3b919c89e069886a0f82449 42b0e99998b3abd874ac5d6035db6a54ae29fa9e community 2019-12-14 21:44:12 3 0 dependencies,pacman-sync,source      
0 0 1 any dbeaver-plugin-batik 7a5db566c6e740b9c3b919c89e069886a0f82449 42b0e99998b3abd874ac5d6035db6a54ae29fa9e community 2019-12-14 22:03:13 3 0 dependencies,pacman-sync,source      
0 0 1 i486 dhcp 844273847f6a6ae5a81f4ae9b8108b242b99bc0b 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 extra 2020-02-22 21:40:21 3 0 build(),pacman-sync,unknown      
0 0 1 i686 espeak-ng 60d7b966910b559012032c571bc892a0c97e309d 42b0e99998b3abd874ac5d6035db6a54ae29fa9e community 2020-03-28 19:24:31 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 pentium4 espeak-ng 60d7b966910b559012032c571bc892a0c97e309d 42b0e99998b3abd874ac5d6035db6a54ae29fa9e community 2020-03-28 19:24:31 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 i686 git-lfs d361b150e1645da5df624db208335c1758564e55 bb1b3096faa7f3618923a7904ed953195901a631 community 2020-06-10 00:18:46 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 pentium4 git-lfs d361b150e1645da5df624db208335c1758564e55 bb1b3096faa7f3618923a7904ed953195901a631 community 2020-06-10 00:18:46 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 i486 kexec-tools 671201936d503ca10dfa3da24a71e03d83937658 7ed7e940668de20e28ad7732ddc2f2e93a369cac extra 2020-05-21 03:15:26 3 0 build(),pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 kexec-tools 671201936d503ca10dfa3da24a71e03d83937658 7ed7e940668de20e28ad7732ddc2f2e93a369cac extra 2020-05-21 03:15:26 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 i486 libretro-flycast 8dc97d4838daef62f38ba62dcaa291e2331169e0 28288e16275621b61de8c388d46b1077668575a6 community 2020-06-23 12:37:45 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i486 libretro-melonds ef48a71831b8bda2b906dc4c1aff96f2b30d4a5b 0ba154f94fcc4956303b45ef2734176a12553623 community 2020-01-23 17:21:35 3 0 dependencies,pacman-sync,unknown      
0 0 1 i486 lldpd 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2020-02-02 22:28:15 3 0 broken-devtools:sudo,build(),unknown      
0 0 1 pentium4 maude 17a190634cef8dcc2e0baf1833755ac1cacb52e8 f380ce9968bd07c927cbaa219f06e06433576ca1 community 2020-06-28 23:29:59 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 i686 multipath-tools 42d815eaa89d4811fb556ab3f603848a8582f0c5 2dad5c16cdb69156327bdbc3d6ab423e29a05f78 community 2020-05-06 10:46:20 3 0 build(),source,unknown      
0 0 1 pentium4 multipath-tools 42d815eaa89d4811fb556ab3f603848a8582f0c5 2dad5c16cdb69156327bdbc3d6ab423e29a05f78 community 2020-05-06 10:46:20 3 0 build(),pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 ocaml-cairo 933bd6c11ec7eec0f7006ab1eac70de579589dfa 804ecaa7d0d1a3922b9c5e6adc288022ba4a0d7f community 2020-05-18 20:42:12 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 i486 pari 388e0ecd55865178ddbe10f889088a81e56ff1df 11828fa53124e682061bb74bb9525e70e42b703b community 2020-04-25 23:33:49 3 0 dependencies,pacman-sync,source      
0 0 1 i686 perl-glib-object-introspection cc27e119b4261f24a8414e144d81b8ac28772cf7 cc26690715f26a2fda19806f1ad73e7565010e3d community 2020-06-23 16:48:53 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 i686 pypy 20e136a8cfdfe175370fbe1305bfcc7636b8287d 5a8ba0f290663e6a9a4a8380a2d89cdfdaa3e490 community 2020-04-17 11:01:39 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 pentium4 pypy 20e136a8cfdfe175370fbe1305bfcc7636b8287d 5a8ba0f290663e6a9a4a8380a2d89cdfdaa3e490 community 2020-04-17 11:01:39 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 1 i486 qmltermwidget ef9a731b7577950f5a2fd0963f29756ee13a94a6 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2018-12-21 09:09:11 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i486 qt5-gsettings ef9a731b7577950f5a2fd0963f29756ee13a94a6 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2020-03-11 11:28:26 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 sbcl 20a044097cb7738948106acc43891365891f7381 d1041dea1be0e885f5e8ebabfd6eaf6b32716ed2 extra 2020-06-21 22:21:35 3 0 build(),pacman-sync,source   2020-07-16 15:18:40  
0 0 1 i486 spirv-llvm-translator c19f103b7ff0dde79330ba67e8ee6bd424da6fe0 e9a4e96593e374b7d7ee7436489220aead84583d community 2020-04-19 08:37:56 3 0 check(),pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 spirv-llvm-translator c19f103b7ff0dde79330ba67e8ee6bd424da6fe0 e9a4e96593e374b7d7ee7436489220aead84583d community 2020-04-19 08:37:56 3 0 check(),package(),source      
0 0 1 pentium4 spirv-llvm-translator c19f103b7ff0dde79330ba67e8ee6bd424da6fe0 e9a4e96593e374b7d7ee7436489220aead84583d community 2020-04-19 08:37:56 3 0 check(),package(),source      
0 0 1 i486 totem-pl-parser 41e450577a5f59d8815fb2c73cdf14551d0bfb70 468855d416f755ea4dfffd6e2573ba8b5695059d extra 2020-02-28 18:52:43 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 1 1 i486 pangomm 0b2d27722a06e241d570389459033dac4135384a ea5b58ba93c55e016182778ac179e3d01ee7dcc8 extra 2020-03-22 18:20:32 3 0 build(),dependencies,pacman-sync      
0 1 1 i486 rime-terra-pinyin 3916f6039e616f833ed41545f2a0ab219a3ab260 207dc53d966914f673650e4363e91dd6f4ec1e5f community 2020-03-14 19:30:15 3 0 dependencies,pacman-sync,source      
0 2 1 i686 gimagereader 062f90128bec81b1658ec4301260a7638b223547 8519e7241ce991c9bf4e26da4d2416bcac3ac861 community 2019-08-26 13:22:38 3 0 build(),pacman-sync,unclean-chroot      
0 2 1 i486 pdal 2a91af33a9c5d3925e588e7aebd599b86c2f17af 4a353eb88ba407e83db2d42eb546be11bb8c7067 community 2020-04-30 16:35:11 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 2 1 i486 python-pyopencl 8a797cb2d871e04024519ba35a3dea5f17c10dd7 c708201806b57b11d36dbd6d00d3e512bcabf5da community 2020-07-08 22:53:57 3 0 dependencies,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 classpath 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-09-09 09:29:40 4 0 build(),pacman-sync,source,unclean-chroot      
0 0 1 i486 go-ethereum dcd2e5302eb6218dee3e52b8699c6e5218871b71 c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 community 2020-08-11 17:08:15 5 0 build(),out-of-space      
0 0 1 i486 qt5-scxml 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:51 5 0 dependencies      
0 0 0 pentium4 argocd-cli dd7dca24f6e7f7cf4f25e1af8df87a9773c27c8d 53decfb907072fb518b547a769d5bbcad74b9251 community 2020-08-01 07:28:12 1 0 build()      
0 0 0 i686 chromium c262e9bc6a92ab245240fff3ee59c77d6e3b7849 c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 extra 2020-08-11 08:37:25 1 0 build()      
0 0 0 i686 csfml 1d858e4d2af25e684114b75c5c2a01cd8d8ba7d7 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-28 04:03:27 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 csfml 1d858e4d2af25e684114b75c5c2a01cd8d8ba7d7 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-28 04:03:27 1 0 validity      
0 0 0 any dbeaver-plugin-bouncycastle ef9a731b7577950f5a2fd0963f29756ee13a94a6 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2020-03-30 03:09:48 1 0 source      
0 0 0 i686 dhall-json 961cb2d997900aed4f4e9dc0b8ddbdd879be1710 c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 community 2020-08-11 07:42:28 1 0 check()   2020-08-07 15:06:06  
0 0 0 i686 emby-server 45ec2503c31f3d1afd6fd491ab7cf64d24346931 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 11:39:14 1 0 dependencies      
0 0 0 pentium4 emby-server 45ec2503c31f3d1afd6fd491ab7cf64d24346931 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 11:39:14 1 0 dependencies      
0 0 0 any firefox-tridactyl 47ca23a6ff0e4d0a262658c5d4a30bc5e6cf81d0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 23:47:04 1 0 build()      
0 0 0 i486 go 47ca23a6ff0e4d0a262658c5d4a30bc5e6cf81d0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-07 00:22:57 1 0 build()     eurobuild6-7-i486
0 0 0 i686 hedgewars f9c9b103d677ecbe49d3b789e5892d78bb9eee2a 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-09 20:03:08 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 hedgewars f9c9b103d677ecbe49d3b789e5892d78bb9eee2a 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-09 20:03:08 1 0 build()      
0 0 0 i686 hydrogen 698916eeb89acf4e6e18b3107533f7d44fcfefb4 b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-03 22:53:31 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 hydrogen 698916eeb89acf4e6e18b3107533f7d44fcfefb4 b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-03 22:53:31 1 0 validity      
0 0 0 i486 i3-gaps 9aa0a6a1e822dafead45944dbd2af15e6b895b8b 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 21:24:14 1 0 build()     nlopc46-i486bs0
0 0 0 i686 iscan 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-11-13 17:52:11 1 0 source   2018-09-21 09:08:10 eurobuild6-5
0 0 0 pentium4 iscan 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-11-13 17:52:11 1 0 source   2018-09-21 09:08:10 eurobuild6-2
0 0 0 any jupyter-notebook 69f45e62c7fee2153339731cb8b48b17150ff01e ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 03:33:29 1 0 build()      
0 0 0 i686 linuxdoc-tools c5176e18a33786bf9fcc50706ef6ca009a37f240 517c77a0e5d7844ceec34f576fc6a6b3bf18a4fd community 2020-05-13 02:05:16 1 0 source      
0 0 0 pentium4 linuxdoc-tools c5176e18a33786bf9fcc50706ef6ca009a37f240 517c77a0e5d7844ceec34f576fc6a6b3bf18a4fd community 2020-05-13 02:05:16 1 0 source      
0 0 0 i686 lxc cafdde11b60e0d1351abb150ce51628ffc782c8b bc1dc882db2f8c0e219fbd1fccca99efb7cae3e3 community 2020-08-07 13:17:13 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 lxc cafdde11b60e0d1351abb150ce51628ffc782c8b bc1dc882db2f8c0e219fbd1fccca99efb7cae3e3 community 2020-08-07 13:17:13 1 0 build()      
0 0 0 i686 meilisearch 698916eeb89acf4e6e18b3107533f7d44fcfefb4 b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-03 23:46:44 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 meilisearch 698916eeb89acf4e6e18b3107533f7d44fcfefb4 b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-03 23:46:44 1 0 build()      
0 0 0 i686 nageru a692fae1eae28aa1675e05ddde47472cdfd4b543 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 11:39:19 1 0 dependencies   2019-07-21 13:01:57  
0 0 0 pentium4 nageru a692fae1eae28aa1675e05ddde47472cdfd4b543 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 11:39:19 1 0 dependencies   2019-07-21 13:01:57  
0 0 0 i686 onednn 4fa069b637fa9c6d7e4917b30f9d50d5847ce884 bc1dc882db2f8c0e219fbd1fccca99efb7cae3e3 community 2020-08-07 23:45:04 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 onednn 4fa069b637fa9c6d7e4917b30f9d50d5847ce884 bc1dc882db2f8c0e219fbd1fccca99efb7cae3e3 community 2020-08-07 23:45:04 1 0 build()      
0 0 0 any pcbdraw 5572bd9114f1713040b93fe0d05165d0c8ff8ade ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 15:26:20 1 0 validity      
0 0 0 any pifpaf 4fa069b637fa9c6d7e4917b30f9d50d5847ce884 bc1dc882db2f8c0e219fbd1fccca99efb7cae3e3 community 2020-08-07 23:33:12 1 0 dependencies      
0 0 0 i686 prometheus 95941b9f2b3640f9146dcc9c1bd59113e43cb9b9 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 extra 2020-08-10 00:55:12 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 prometheus 95941b9f2b3640f9146dcc9c1bd59113e43cb9b9 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 extra 2020-08-10 00:55:12 1 0 build()      
0 0 0 any python-pg8000 160f2f1c078ef48f5b0936c81a102c98b901927d 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-08 20:04:01 1 0 pgp-verify      
0 0 0 any python2-eyed3 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2019-11-14 14:54:55 1 0 source      
0 0 0 pentium4 rdiff-backup 44d3d830047500a463e71290ebfb0279d0876380 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-08 15:06:21 1 0 check()      
0 0 0 i686 shellcheck 1aa01bb3e88c73ef6e2cfc026a2c8e845b939a0e c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 community 2020-08-11 12:54:09 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 shellcheck 1aa01bb3e88c73ef6e2cfc026a2c8e845b939a0e c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 community 2020-08-11 12:54:09 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 svt-hevc b6532f162b6acd0b0f05747ee5ffec370f12cc0a b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-04 03:05:46 1 0 build()      
0 0 0 i486 swi-prolog 22cb103e3e5a4e8591f26248186e2562209d9d61 4ccfc0557c37e2d4bb3743f10655d420fee76411 community 2020-07-16 21:36:59 1 0 dependencies      
0 0 0 i686 tpm2-pkcs11 0c0d3fa3ce5aa96b36d7fa67e86c17267a72bf04 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 18:32:16 1 0 dependencies      
0 0 0 pentium4 tpm2-pkcs11 0c0d3fa3ce5aa96b36d7fa67e86c17267a72bf04 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 18:32:16 1 0 dependencies      
0 0 0 pentium4 unrealircd 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-19 13:50:33 1 0 build()      
0 0 0 i686 vulkan-tools 18811ca7ee347721a700db2080a50df06a0a79fc 67bfd9a0a5ec5a259f3e9a2595ff4118ace9f0cf extra 2020-07-14 10:30:12 1 0 build()      
0 0 0 i686 xaos b12d937606a213b27c6c15e50c9dd1062fc6c464 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 14:56:28 1 0 checksum-verify      
0 0 0 pentium4 xaos b12d937606a213b27c6c15e50c9dd1062fc6c464 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 14:56:28 1 0 checksum-verify      
0 0 0 i686 xmms2 6a3dad388d57499dedad55dc7fb2ee72fa692f52 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-06-23 16:53:54 1 0 source      
0 0 0 pentium4 xmms2 6a3dad388d57499dedad55dc7fb2ee72fa692f52 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-06-23 16:53:54 1 0 source      
0 0 0 i686 yubikey-touch-detector 7e589f23cece2f6f14ca225eb3b45e8170b8618d 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 community 2020-07-30 20:55:20 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 yubikey-touch-detector 7e589f23cece2f6f14ca225eb3b45e8170b8618d 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 community 2020-07-30 20:55:20 1 0 build()      
0 0 0 i486 netwatch 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-11-13 14:08:22 1 0 source wait for FS#60799    
0 0 0 i686 netwatch 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-11-13 14:08:22 1 0 source wait for FS#60799    
0 0 0 pentium4 netwatch 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-11-13 14:08:22 1 0 source wait for FS#60799    
0 1 0 i686 dolphin-emu b12d937606a213b27c6c15e50c9dd1062fc6c464 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 15:45:41 1 0 build()      
0 1 0 pentium4 dolphin-emu b12d937606a213b27c6c15e50c9dd1062fc6c464 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 15:45:41 1 0 build()      
0 1 0 i486 freeradius 137ff24df2bb78169c872497138b1d2294a92877 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-09 11:42:16 1 0 dependencies      
0 1 0 pentium4 libguestfs 920bafc0b1c0516882d5f6d2cc5a5fa87b4a7cf0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:36:54 1 0 build()      
0 2 0 i486 kea 7e589f23cece2f6f14ca225eb3b45e8170b8618d 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 community 2020-07-30 10:11:02 1 0 dependencies   2019-08-31 13:14:29  
0 3 0 any grafana-zabbix 5737d4f0caa804075bb3d693638514d4915dd708 73abb9b7f4a64f99451f181c1fffddf63c3907c2 community 2020-08-01 17:05:07 1 0 build()      
0 5 0 any gradle e2038cca26e2859c132c507f597b298a94ef3807 3174c044090f6011aab81ba2fd4b10912469ebbf community 2020-07-15 16:23:50 1 0 build()      
0 5 0 any groovy 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2019-08-21 00:43:58 1 0 source   2020-01-23 15:29:47  
0 10 0 any archboot 40eeee877ef46b3a5c10f730a98c9d4a507af4bf 0f1259f7552b08c5e7ea0acead9f4c7056228ab6 extra 2020-07-17 22:45:01 1 0 source      
0 0 0 i686 389-ds-base 1dff099b69a0404f818edde7b381aaff9a79e09d 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e extra 2020-07-27 22:52:20 2 0 build(),prepare()      
0 0 0 pentium4 389-ds-base 1dff099b69a0404f818edde7b381aaff9a79e09d 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e extra 2020-07-27 22:52:20 2 0 build(),prepare()      
0 0 0 i686 adrdox 765f84b5fb466b1b6824dc021e8dac6e630de320 2f2b044ea320bb2e36828c64b05f0de4e91861b1 community 2020-07-02 00:31:27 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 alertmanager d7df2dda655ae556794e9b23663c69fc4d3cbed8 67bfd9a0a5ec5a259f3e9a2595ff4118ace9f0cf extra 2020-07-13 22:37:21 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 alicloud-vault 198916a5c2edf837dd713deb90a8327ddc4064d0 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-06 19:46:28 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 aliyun-cli 198916a5c2edf837dd713deb90a8327ddc4064d0 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-06 19:51:53 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 allegro4 6b9ed9b794ae900abec642f09eb9c83f59e9780f 83509eabec60bc9f638257e9081f3b1c1ae3371d community 2020-05-29 08:13:21 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 android-tools 920723558321988836d503c6f8e01add116d5f5c ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:28:00 2 0 build(),source      
0 0 0 i686 android-tools 920723558321988836d503c6f8e01add116d5f5c ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:28:00 2 0 build(),source      
0 0 0 pentium4 android-tools 920723558321988836d503c6f8e01add116d5f5c ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:28:00 2 0 build(),source      
0 0 0 any archiso d91e81d99c61367ddb0ab3f22e665774503f8380 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 extra 2020-07-30 22:17:46 2 0 package(),unknown      
0 0 0 i486 arduino-builder 7f880f863f97ca181818f688aae330fda965d476 862ef7a0f932ae95c8ee0f5682e723c65d5153ac community 2020-07-11 11:38:05 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 arduino-cli a6eabecdfdd3ed19d502e928f59ba80348ca5c4b e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-05 18:54:45 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 argocd-cli dd7dca24f6e7f7cf4f25e1af8df87a9773c27c8d 53decfb907072fb518b547a769d5bbcad74b9251 community 2020-08-01 07:28:12 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i686 argocd-cli dd7dca24f6e7f7cf4f25e1af8df87a9773c27c8d 53decfb907072fb518b547a769d5bbcad74b9251 community 2020-08-01 07:28:12 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 avisynthplus b603a2cadf04b467ac108e212ddcf3eb8e9615a5 d1041dea1be0e885f5e8ebabfd6eaf6b32716ed2 community 2020-06-20 16:45:20 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 pentium4 awesome 920bafc0b1c0516882d5f6d2cc5a5fa87b4a7cf0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:32:35 2 0 build(),pgp-verify      
0 0 0 i486 baidupcs-go 7a96547fe052854aa88a995a3abe15aefeefd6eb 28d9dbf77ec23780179422f78cd15279b1bb20d5 community 2020-05-09 17:34:54 2 0 build(),source   2020-06-08 01:59:46  
0 0 0 i486 bchunk bee505311f6441a3bdede6b1d26f1ac651ebd4c6 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 community 2020-05-25 16:07:17 2 0 package(),pacman-sync      
0 0 0 i486 beats cf4973cae59b98fab8cfc391b8071d3bd108c388 950a66ee93c783dfecda354250bb465864533e15 community 2020-06-22 10:35:08 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 bettercap cb2fb920451d8efe9e552f3b2bb83884b87668be 577d6180cdbe104c38e045f039d5fddbbf8bd9eb community 2020-07-16 22:50:51 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 brook 535e44a3bc93d0356c0c2b24d7a4a642b7ffe861 9661477d291abce39efcc88fb94251ce8a143134 community 2020-07-01 19:59:58 2 0 pacman-sync,prepare()      
0 0 0 i686 browserpass c2cf71d7f73e7a511082f3508b33f80eec80aba6 2c31a350f2f80f51e5aa19fa30609d8b7539bac7 community 2020-07-10 01:31:05 2 0 check(),source      
0 0 0 pentium4 browserpass c2cf71d7f73e7a511082f3508b33f80eec80aba6 2c31a350f2f80f51e5aa19fa30609d8b7539bac7 community 2020-07-10 01:31:05 2 0 check(),source      
0 0 0 i486 bsd-games 254bb182cfce82a84d2b1c628cd0796e776f1c89 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 16:03:31 2 0 package(),source      
0 0 0 i686 bsd-games 254bb182cfce82a84d2b1c628cd0796e776f1c89 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 16:03:31 2 0 package(),source      
0 0 0 pentium4 bsd-games 254bb182cfce82a84d2b1c628cd0796e776f1c89 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 16:03:31 2 0 package(),source      
0 0 0 i486 busybox 788a8a9b94a85924d28862a0c5b969b9a0c25ac0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 07:12:38 2 0 build(),pacman-sync   2020-06-28 02:40:56  
0 0 0 i686 busybox 788a8a9b94a85924d28862a0c5b969b9a0c25ac0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 07:12:38 2 0 build(),pgp-verify   2020-06-28 02:40:56  
0 0 0 pentium4 busybox 788a8a9b94a85924d28862a0c5b969b9a0c25ac0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 07:12:38 2 0 build(),pgp-verify   2020-06-28 02:40:56  
0 0 0 pentium4 cargo-crev c21120143a1109894eab1e7ba857f4d1cea9f7da 2c31a350f2f80f51e5aa19fa30609d8b7539bac7 community 2020-07-10 05:18:27 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 ccls 1252d095fae0a5912f9f8f73beeddc4d4729fe9b cf14207494c1ae369bb0a644c1dc031c83956092 community 2020-07-29 11:40:58 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 cgmanager 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:49:39 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 cgmanager 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:49:39 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 pentium4 cgmanager 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:49:39 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 clasp 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:49:47 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 cm256cc 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:49:52 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 0 i486 dbxtool 79dd9aedec2c94950a1ea9193e07dee4e4f6e8f7 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 community 2020-05-25 20:50:53 2 0 dependencies,pgp-verify      
0 0 0 pentium4 deadbeef 535e44a3bc93d0356c0c2b24d7a4a642b7ffe861 9661477d291abce39efcc88fb94251ce8a143134 community 2020-07-01 20:01:38 2 0 build(),source      
0 0 0 i686 deepin-printer ccdec2f5a80d7130b6b49983ad3d96ef594d30cf ff60bdb3157ea9157667be61a0cf2150bd529987 community 2020-07-11 00:40:57 2 0 dependencies      
0 0 0 pentium4 deepin-printer ccdec2f5a80d7130b6b49983ad3d96ef594d30cf ff60bdb3157ea9157667be61a0cf2150bd529987 community 2020-07-11 00:40:57 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 dep d361b150e1645da5df624db208335c1758564e55 bb1b3096faa7f3618923a7904ed953195901a631 community 2020-06-10 00:15:44 2 0 build(),unclean-chroot      
0 0 0 i486 dillo 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:50:43 2 0 dependencies,unclean-chroot      
0 0 0 pentium4 distrho-ports e0b2a288f67dd287ac86a10eb9e9aa9fc8e98df3 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-08 19:44:05 2 0 dependencies,pgp-verify      
0 0 0 i486 dns-over-https 8634bb0753ea9c793b6970377539cd1a0f37ad34 c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 community 2020-08-11 18:53:23 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 dnscrypt-proxy 2ddeacfeae3cfae8970b6d401c9164879c998fa4 23833bdb6999112de6390f3fbc116634416e28ae community 2020-06-12 00:36:46 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 docker-machine 1f7a58cced1bdeaac29ba8cc9c6691bd4cbb1446 b548d1637fd977b6715f774a9e354135ab06cea1 community 2020-06-26 10:14:22 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 doctl ea79abed5720fe9a0811af9ded7e256dd39778c0 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-22 21:52:08 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 doxygen 27d780759b31e88ec46aa91585a45e8359f8f809 bb1b3096faa7f3618923a7904ed953195901a631 extra 2020-06-10 10:08:44 2 0 build(),pacman-sync   2020-08-09 09:14:07  
0 0 0 i686 dtkgui 95b4a72f686657f01b64f13b85284c6fe36163aa 73a5284cc7ea099f40edb5e54365bc40ff909f04 community 2020-07-03 12:30:06 2 0 dependencies,source      
0 0 0 pentium4 dtkgui 95b4a72f686657f01b64f13b85284c6fe36163aa 73a5284cc7ea099f40edb5e54365bc40ff909f04 community 2020-07-03 12:30:06 2 0 dependencies,source      
0 0 0 i686 dub 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-18 20:40:36 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 pentium4 dub 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-18 20:40:36 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 dunst b05eeaecf7695daaca2f8e32e42eba05d4d34a28 cf14207494c1ae369bb0a644c1dc031c83956092 community 2020-07-28 22:58:06 2 0 build(),unknown      
0 0 0 pentium4 dunst b05eeaecf7695daaca2f8e32e42eba05d4d34a28 cf14207494c1ae369bb0a644c1dc031c83956092 community 2020-07-28 22:58:06 2 0 build(),unclean-chroot      
0 0 0 pentium4 element 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-18 14:10:30 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 embree 20d753fd15b30cafc48363a15ef977fb098d77f0 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-27 14:28:46 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 fbreader 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:51:36 2 0 dependencies,unclean-chroot      
0 0 0 i486 fig2dev 0086f9002dbc33de90c0db72bd24606064d7dbd3 d9d5b2004c279466d02f6cb17feed5a6db53ba6f community 2020-05-27 11:17:32 2 0 prepare(),source      
0 0 0 i686 flashplugin 24aac0b1053aefdaf62a4083e1eff06b20cff717 3174c044090f6011aab81ba2fd4b10912469ebbf extra 2020-07-14 21:17:54 2 0 source,validity      
0 0 0 pentium4 flashplugin 24aac0b1053aefdaf62a4083e1eff06b20cff717 3174c044090f6011aab81ba2fd4b10912469ebbf extra 2020-07-14 21:17:54 2 0 source,validity      
0 0 0 i486 fluxctl 920bafc0b1c0516882d5f6d2cc5a5fa87b4a7cf0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 22:38:35 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 foliate 4ce29a71e6af9ee7df25524adc0c6d3b55c6a05b 67bfd9a0a5ec5a259f3e9a2595ff4118ace9f0cf community 2020-07-13 19:27:25 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 freebasic 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:51:59 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 fs-uae b8b50217223dc78654ee6f1546a6ca23d1e8c508 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2020-05-06 00:34:23 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 genxrdpattern 204a23f4215102d393a1453f66a235c8674ac08e 9e0349e349fe6c27ff5ca41e1b226a112d3f1f2a extra 2020-06-24 15:09:44 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 gitea 9e9a08bac6716590766b1dbdb6aa22f59a9695b4 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 community 2020-07-30 01:52:02 2 0 build(),pgp-verify      
0 0 0 pentium4 gitea 9e9a08bac6716590766b1dbdb6aa22f59a9695b4 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 community 2020-07-30 01:52:02 2 0 build(),pgp-verify      
0 0 0 i486 gitlab-gitaly 456fa7ff727440d84db0631f2285053939ffd86e ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 13:03:45 2 0 build(),unclean-chroot      
0 0 0 i486 gitlab-runner 308755d74794b808100eab814f2adf34c2574a98 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-07-25 06:01:28 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 gitlab-workhorse 81d99239bece37a1d5bb038e7cc66733891d5470 f6470cea30911b5fb9008b11dbf052c8689d6a67 community 2020-07-23 21:33:32 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 glew1.10 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:52:28 2 0 dependencies      
0 0 0 i486 go-ipfs 6a422486e8569a06731395cd5b78af3506c5a408 dc96cd8510a88c4dc9812805b26b2d02b56bf24e community 2020-08-03 10:58:54 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 gost 1f7a58cced1bdeaac29ba8cc9c6691bd4cbb1446 b548d1637fd977b6715f774a9e354135ab06cea1 community 2020-06-26 10:38:29 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 gtk-layer-shell a692fae1eae28aa1675e05ddde47472cdfd4b543 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 11:39:16 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 gtkd 765f84b5fb466b1b6824dc021e8dac6e630de320 2f2b044ea320bb2e36828c64b05f0de4e91861b1 community 2020-07-02 00:31:47 2 0 source,validity      
0 0 0 pentium4 gtkd 765f84b5fb466b1b6824dc021e8dac6e630de320 2f2b044ea320bb2e36828c64b05f0de4e91861b1 community 2020-07-02 00:31:47 2 0 source,validity      
0 0 0 i486 guichan 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:53:08 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 guitarix 9708eda60e479811d883dae304ba37022e997a76 0f1259f7552b08c5e7ea0acead9f4c7056228ab6 community 2020-07-17 13:38:58 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 haproxy 920bafc0b1c0516882d5f6d2cc5a5fa87b4a7cf0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:33:42 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 haskell-tidal f9c9b103d677ecbe49d3b789e5892d78bb9eee2a 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-09 20:01:45 2 0 build(),check()      
0 0 0 pentium4 haskell-tidal f9c9b103d677ecbe49d3b789e5892d78bb9eee2a 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-09 20:01:45 2 0 build(),check()      
0 0 0 i486 heimdall 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:53:22 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 helm 047d699b4a9e76616d8e7ad40f21a8984084aa40 8818b5acf281ac3c36f6d9afb362f3a328fba18b community 2020-06-16 21:00:14 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i686 helm-synth 9a72332e4ded4e9143c5c1d4207073fd16236673 7c562727892b25f3264ae34a3cea777eb867ce18 community 2020-04-05 17:35:38 2 0 source,validity      
0 0 0 pentium4 helm-synth 9a72332e4ded4e9143c5c1d4207073fd16236673 7c562727892b25f3264ae34a3cea777eb867ce18 community 2020-04-05 17:35:38 2 0 source,validity      
0 0 0 i486 htmldoc 63cb771ed1fb94f1fb34697c91cc23c25082112d 23833bdb6999112de6390f3fbc116634416e28ae community 2020-06-12 15:12:30 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 hub 1918c1a6d76b04f89dc3a80e8aa407648ed85986 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-05 18:21:07 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 hugo 3e0df71dabbc086519970aee4d3b4b5f64b92f35 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 23:24:52 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 i3-wm 7e589f23cece2f6f14ca225eb3b45e8170b8618d 47f1b1f59e30d6b823c20282ca6f3a8c7453b3f0 community 2020-07-30 20:27:33 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 influxdb 0d41945b1f30a8fda365205d193219fdab502b8f 862ef7a0f932ae95c8ee0f5682e723c65d5153ac community 2020-07-13 00:14:32 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 0 i486 intel-gmmlib 1d858e4d2af25e684114b75c5c2a01cd8d8ba7d7 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-28 03:45:19 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 intel-undervolt c39885406eaefb5abf88b8649c8145fb05a94a70 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-05 02:14:02 2 0 build(),source      
0 0 0 pentium4 intel-undervolt c39885406eaefb5abf88b8649c8145fb05a94a70 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-05 02:14:02 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 ipp-usb 5147a9e238ecdd5b0aa655dc7faf401d3d9488d7 67bfd9a0a5ec5a259f3e9a2595ff4118ace9f0cf extra 2020-07-13 12:24:50 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 irrlicht 556779b9f8aaacc89f1b20eb089ea245f6059915 acfa4250e47edc8ec223f2d89ab5c5c87f7f9a69 community 2020-03-31 14:12:44 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 ispc b1f5a56bda7374a38aa748e6fdb6d8ef00cf9406 d9d5b2004c279466d02f6cb17feed5a6db53ba6f community 2020-05-27 23:44:37 2 0 build(),pacman-sync   2020-08-07 15:35:14  
0 0 0 i686 ispc b1f5a56bda7374a38aa748e6fdb6d8ef00cf9406 d9d5b2004c279466d02f6cb17feed5a6db53ba6f community 2020-05-27 23:44:37 2 0 build(),source   2020-08-07 15:35:14  
0 0 0 i486 jack_capture 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:53:52 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 jack_mixer 9708eda60e479811d883dae304ba37022e997a76 0f1259f7552b08c5e7ea0acead9f4c7056228ab6 community 2020-07-17 13:36:23 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 pentium4 jami-daemon 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-19 16:27:24 2 0 dependencies,source   2019-10-14 00:25:36  
0 0 0 i486 jasper 8a4868548a5c4d2b694e8fa91c2facd665024cab 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 extra 2020-07-22 23:24:14 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 john 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:54:00 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 k9s 4c0125657bb74d623831622429adc4b4b623ea99 28a23a9e45213bfa33fa9a01309e6cc489bbbaa4 community 2020-08-03 00:22:12 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 k9s 4c0125657bb74d623831622429adc4b4b623ea99 28a23a9e45213bfa33fa9a01309e6cc489bbbaa4 community 2020-08-03 00:22:12 2 0 build(),check()      
0 0 0 i486 kcptun 3982fb896e4987cbfa74d5147c7314db228f8c05 9661477d291abce39efcc88fb94251ce8a143134 community 2020-07-01 14:46:04 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 kio-fuse df12d4deb7c30eaf83e31d5c16110293e8693c89 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 community 2020-05-26 09:42:10 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 kobodeluxe 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:54:22 2 0 package(),pacman-sync      
0 0 0 i686 kobodeluxe 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:54:22 2 0 package(),source      
0 0 0 pentium4 kobodeluxe 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:54:22 2 0 package(),source      
0 0 0 i486 kqtquickcharts bf16ed7018f1132d68d2788ecc504d6f1ea56c88 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc extra 2020-07-09 17:23:35 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 kubeone ea79abed5720fe9a0811af9ded7e256dd39778c0 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-22 22:11:03 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 kustomize aae7069b9fd72c216375b1ca89736a8d5cf57440 53decfb907072fb518b547a769d5bbcad74b9251 community 2020-07-31 15:55:01 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 kvazaar a607b0c606a3c7deea4f1a4f7120c3453bc497a6 17393e10e28e6a972de83e3720cc34a45e266856 community 2020-04-23 00:31:04 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 libmysofa c83c24b113395a25a31250c49ebddace12806993 2cc5d85aa2b74e57ee6fca59ad76b93951ffbf16 community 2020-06-16 03:15:21 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 libosmosdr 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:55:13 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 libosmosdr 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:55:13 2 0 build(),source      
0 0 0 pentium4 libosmosdr 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:55:13 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 libpurple-lurch 68df8c437499d9579a7199c5c047a8fcb3adec6d 3af0745a5dc8ba5f74f71dcf7a54f072c290d4c0 community 2020-06-30 07:17:47 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 libretro-kronos 36a09e66576a7f453a779c93faf3901ecf67a0c0 83509eabec60bc9f638257e9081f3b1c1ae3371d community 2020-05-28 10:56:09 2 0 dependencies,unclean-chroot      
0 0 0 i486 libretro-retrodream 8dc97d4838daef62f38ba62dcaa291e2331169e0 28288e16275621b61de8c388d46b1077668575a6 community 2020-06-23 12:53:38 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 llpp 9d9e3898c3fa7e1a77ebb3a7a8345fcecc9f6263 bb1b3096faa7f3618923a7904ed953195901a631 community 2020-06-10 01:57:18 2 0 dependencies,source      
0 0 0 i486 lm32-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 02:12:41 2 1 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 lm32-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 02:12:41 2 1 dependencies,source      
0 0 0 pentium4 lm32-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 02:12:41 2 1 dependencies,source      
0 0 0 i486 loki 0d8a2d1d6d7ffedeccdba7bf6d26a09e144122b1 c708201806b57b11d36dbd6d00d3e512bcabf5da community 2020-07-08 11:32:24 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i686 loki 0d8a2d1d6d7ffedeccdba7bf6d26a09e144122b1 c708201806b57b11d36dbd6d00d3e512bcabf5da community 2020-07-08 11:32:24 2 0 check(),source      
0 0 0 i486 luppp 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:55:59 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 marker 37b9208ba79d2c071a207d91b648a5c55460dc1a 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-23 03:42:06 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 matrix-appservice-irc ea5c71d47a325bc29cb95244405e7aa729cbe559 c708201806b57b11d36dbd6d00d3e512bcabf5da community 2020-07-08 23:37:18 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 matterbridge 754c63557ea11f40d1f8bd0e0fe46f53eeb50230 141e351d1cafff2f23aaed174cb8e23c608031e3 community 2020-07-25 20:50:53 2 0 out-of-space,pgp-verify      
0 0 0 i686 mattermost 38952b9f43d887042117a98d4fe9b9175d9f258d 73abb9b7f4a64f99451f181c1fffddf63c3907c2 community 2020-08-01 14:13:30 2 0 build(),prepare()      
0 0 0 pentium4 mattermost 38952b9f43d887042117a98d4fe9b9175d9f258d 73abb9b7f4a64f99451f181c1fffddf63c3907c2 community 2020-08-01 14:13:30 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 meek 17a190634cef8dcc2e0baf1833755ac1cacb52e8 f380ce9968bd07c927cbaa219f06e06433576ca1 community 2020-06-28 23:27:04 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 meterbridge 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:56:41 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 minikube 3e0df71dabbc086519970aee4d3b4b5f64b92f35 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 23:29:33 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 minio 23dd7c5ee1e84cb5e192f4658bbc5a707b6cdd2f 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-11 00:13:19 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 minio-client f1be1b3b56429180cf14519a3620e865ff9c1a60 ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 community 2020-05-19 07:35:00 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 mit-scheme 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:56:52 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 nds32le-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 02:26:29 2 1 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 nds32le-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 02:26:29 2 1 dependencies,source      
0 0 0 pentium4 nds32le-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 02:26:29 2 1 dependencies,source      
0 0 0 i486 nebula 7b37c09e4c3b6343d94a42b80c6c86281151f5d0 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-05 17:38:05 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 nemo-qml-plugin-notifications 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:57:24 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 noise-repellent 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2020-01-03 22:47:24 2 0 source,validity      
0 0 0 pentium4 noise-repellent 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2020-01-03 22:47:24 2 0 source,validity      
0 0 0 i486 nuspell feefa0657def0fecfaf6d1f8444450c47acd73c0 2f2b044ea320bb2e36828c64b05f0de4e91861b1 extra 2020-07-02 09:08:10 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 nuspell feefa0657def0fecfaf6d1f8444450c47acd73c0 2f2b044ea320bb2e36828c64b05f0de4e91861b1 extra 2020-07-02 09:08:10 2 0 build(),source      
0 0 0 pentium4 nuspell feefa0657def0fecfaf6d1f8444450c47acd73c0 2f2b044ea320bb2e36828c64b05f0de4e91861b1 extra 2020-07-02 09:08:10 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 nvidia-cg-toolkit 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:57:39 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 opendht 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-19 16:27:25 2 0 build(),pacman-sync   2020-03-31 09:33:11  
0 0 0 i486 openimagedenoise 751af8af3f4a4273407dabc42e1bb99815d0c2ba ff60bdb3157ea9157667be61a0cf2150bd529987 community 2020-07-10 17:24:31 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 openimagedenoise 751af8af3f4a4273407dabc42e1bb99815d0c2ba ff60bdb3157ea9157667be61a0cf2150bd529987 community 2020-07-10 17:24:31 2 0 build(),source      
0 0 0 pentium4 openimagedenoise 751af8af3f4a4273407dabc42e1bb99815d0c2ba ff60bdb3157ea9157667be61a0cf2150bd529987 community 2020-07-10 17:24:31 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 openssh-askpass 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:57:51 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 ophcrack 98a1a344dfb3f52ae31a6a28759d5442720f5376 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 community 2020-05-25 17:55:36 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 or1k-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 01:54:46 2 1 dependencies,unclean-chroot      
0 0 0 i686 or1k-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 01:54:46 2 1 dependencies,source      
0 0 0 pentium4 or1k-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 01:54:46 2 1 dependencies,source      
0 0 0 pentium4 osmid 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:57:57 2 0 build(),source      
0 0 0 i686 osquery 920bafc0b1c0516882d5f6d2cc5a5fa87b4a7cf0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:28:14 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 pentium4 osquery 920bafc0b1c0516882d5f6d2cc5a5fa87b4a7cf0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:28:14 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 packer 3e0df71dabbc086519970aee4d3b4b5f64b92f35 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 23:31:21 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 pacredir 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:58:01 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 pacredir 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:58:01 2 0 build(),source      
0 0 0 pentium4 pacredir 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:58:01 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 pbpst 7a96547fe052854aa88a995a3abe15aefeefd6eb 28d9dbf77ec23780179422f78cd15279b1bb20d5 community 2020-05-09 15:51:07 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 pdflib-lite 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-06-04 17:23:42 2 0 source,validity      
0 0 0 i686 pdflib-lite 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-06-04 17:23:42 2 0 source,validity      
0 0 0 pentium4 pdflib-lite 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2018-06-04 17:23:42 2 0 source,validity      
0 0 0 i486 pencil2d 9b68ab041444e3643e6b5030c5970624c85ccb3b 36c5a1439c80dcbe0ccccb9e19a92180f45af2f4 community 2020-06-14 12:28:05 2 0 dependencies,pacman-sync   2020-07-31 16:17:42  
0 0 0 i486 penguin-subtitle-player 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 19:56:27 2 0 dependencies,source      
0 0 0 pentium4 percona-toolkit 650bfe1b9879703720b6489b5f220060d08f3324 1b3a1a0638d9a91849af6601d9a65c2785fabcc7 community 2020-06-03 13:04:49 2 0 build(),source      
0 0 0 any perl-text-wrapi18n 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:59:11 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 perl-xml-libxslt cc27e119b4261f24a8414e144d81b8ac28772cf7 cc26690715f26a2fda19806f1ad73e7565010e3d community 2020-06-23 16:53:03 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 0 i486 pgbouncer c5bd76aaf8f526ab06a39de3f5e36ceed8e50314 158567319aed99ea9dfb2eee6e628cc916222ed4 extra 2020-05-15 22:09:11 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 0 i486 phototonic 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 22:00:25 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 picom 0f7f0bb5f1c89bce35b2639e40112cce8c64f53e bc1dc882db2f8c0e219fbd1fccca99efb7cae3e3 community 2020-08-07 22:29:41 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 pkgfile 7e20b0e7b1dc50f158f969a18c9a6fc551f9bde9 d9d5b2004c279466d02f6cb17feed5a6db53ba6f extra 2020-05-27 22:42:06 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 plasma-thunderbolt ce7b8f9ae3ae709c172e07ea81f3fe920506cb9b cf14207494c1ae369bb0a644c1dc031c83956092 extra 2020-07-28 18:42:52 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 popeye 7b37c09e4c3b6343d94a42b80c6c86281151f5d0 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-05 17:26:34 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 prometheus 95941b9f2b3640f9146dcc9c1bd59113e43cb9b9 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 extra 2020-08-10 00:55:12 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 prometheus-blackbox-exporter eea517c436d3eec1b1f7db51728f4ac48720f60b 804ecaa7d0d1a3922b9c5e6adc288022ba4a0d7f extra 2020-06-07 15:02:05 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 prometheus-memcached-exporter 303eda8169589aa4bfc5d14aa8a3ea6c550b3059 0a2e3b3a20aa0d5eb4d10121a767ee96519db0cb extra 2020-07-25 19:09:07 2 0 check(),unknown      
0 0 0 i686 prometheus-memcached-exporter 303eda8169589aa4bfc5d14aa8a3ea6c550b3059 0a2e3b3a20aa0d5eb4d10121a767ee96519db0cb extra 2020-07-25 19:09:07 2 0 build(),check()      
0 0 0 pentium4 prometheus-memcached-exporter 303eda8169589aa4bfc5d14aa8a3ea6c550b3059 0a2e3b3a20aa0d5eb4d10121a767ee96519db0cb extra 2020-07-25 19:09:07 2 0 build(),check()      
0 0 0 i486 prometheus-node-exporter b2a23e1d6cd7c3e38e9fe7c05ca73cd591f6323d 8818b5acf281ac3c36f6d9afb362f3a328fba18b extra 2020-06-16 21:40:19 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 pyrit 590110b3fc0c52589d9fe90882cc27fe2bae580e 238fc0de0fe286a74a6b5f5dd42b125d126515c1 community 2020-05-30 23:40:39 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 0 i486 python-caja 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-19 11:38:05 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 python-gevent cc27e119b4261f24a8414e144d81b8ac28772cf7 cc26690715f26a2fda19806f1ad73e7565010e3d community 2020-06-16 19:00:59 2 0 source,validity      
0 0 0 i686 python-gevent cc27e119b4261f24a8414e144d81b8ac28772cf7 cc26690715f26a2fda19806f1ad73e7565010e3d community 2020-06-16 19:00:59 2 0 source,validity      
0 0 0 pentium4 python-gevent cc27e119b4261f24a8414e144d81b8ac28772cf7 cc26690715f26a2fda19806f1ad73e7565010e3d community 2020-06-16 19:00:59 2 0 source,validity      
0 0 0 i486 python-occ-core 28e983771a36481e8316b4f1400b76b4b8833825 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 community 2020-05-24 18:53:30 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 python-orjson 84d042bd12333c1b34494d13a953ea0113f2be08 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-07-25 00:31:04 2 0 build(),prepare()      
0 0 0 pentium4 python-orjson 84d042bd12333c1b34494d13a953ea0113f2be08 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-07-25 00:31:04 2 0 build(),source      
0 0 0 any python-sphinx_rtd_theme 8aa697441ac682db2d52e5947b881998dbc41459 b09675062fc400ed0adeb0d347dcf4a57c37a21c community 2020-06-17 22:29:04 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 qbs c7c49bbd73254fe1f694d2543c4b38906419b288 1a4b3894188351111710c1c61e3d226c4d6b6ad1 extra 2020-04-27 20:58:23 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qcad c9255293a39a77adfb7f603a6bd2213240b7ace6 9e723835d99cdce68d4d99f8bbacaac2e5474205 community 2020-07-30 22:18:31 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qconf ef9a731b7577950f5a2fd0963f29756ee13a94a6 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2020-03-24 15:58:10 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qml-box2d 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:00:04 2 0 dependencies      
0 0 0 i486 qnapi 157e134673e1d7bdd289fa65a8687b773780cc18 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 19:19:54 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qoauth 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:00:05 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qt5-mqtt 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:45 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qt5-quick3d 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:48 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qt5-quicktimeline 3c4b002aa97e0dfe806f89dd69db86fde6c6fb45 4b48621be0e4da6f73ad6880183408b45de291e7 extra 2020-06-08 12:17:07 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qt5-serialbus 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:52 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qt5-virtualkeyboard 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:54 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qt5-webchannel 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:26 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qt5-webglplugin 94d585f5698416deb168c400250b4fcd7dfb2863 024c18d10362d000e7bd59536365c4ec0b4db99b extra 2020-06-03 19:36:56 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qtile eee1e742f16da7525ef38cb9148db3d809cff944 5a8ba0f290663e6a9a4a8380a2d89cdfdaa3e490 community 2020-04-14 19:42:49 2 0 dependencies,pacman-sync   2020-07-25 09:30:48  
0 0 0 i486 qvkbd 0690a581e474c6be393d27b9ed7d5134d7e83111 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-04 09:18:10 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 restic d361b150e1645da5df624db208335c1758564e55 bb1b3096faa7f3618923a7904ed953195901a631 community 2020-06-10 00:41:42 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 riscv32-elf-gcc 60d7b966910b559012032c571bc892a0c97e309d 42b0e99998b3abd874ac5d6035db6a54ae29fa9e community 2020-03-28 19:43:47 2 1 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 any riscv32-elf-newlib 60d7b966910b559012032c571bc892a0c97e309d 42b0e99998b3abd874ac5d6035db6a54ae29fa9e community 2020-03-28 20:19:05 2 3 dependencies,source      
0 0 0 i486 riscv64-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 01:34:52 2 1 dependencies,source      
0 0 0 i686 riscv64-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 01:34:52 2 1 dependencies,source      
0 0 0 pentium4 riscv64-elf-gcc 8e9ca60f80ed0a59bf7cf0904eb0a4a78364e535 a265c5208b4ba34ebcd9caaddde4b3c8e0e30d94 community 2020-05-18 01:34:52 2 1 dependencies,source      
0 0 0 i486 rofi-calc fbae0e5e47dfb27dd6a8428850b218af471de220 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2020-05-03 23:35:15 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 rtorrent 778f4e3010f542b1e439a7e680003e520af95e7a d54adfa566f1490baa77fcc0d77198c6359b0135 community 2020-02-24 21:13:24 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 scenarist aae7069b9fd72c216375b1ca89736a8d5cf57440 53decfb907072fb518b547a769d5bbcad74b9251 community 2020-07-31 19:22:39 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 scite e2038cca26e2859c132c507f597b298a94ef3807 3174c044090f6011aab81ba2fd4b10912469ebbf community 2020-07-15 16:11:45 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 shadowsocks-v2ray-plugin 1f7a58cced1bdeaac29ba8cc9c6691bd4cbb1446 b548d1637fd977b6715f774a9e354135ab06cea1 community 2020-06-26 10:41:16 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 sslsplit 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:01:27 2 0 check(),pacman-sync   2018-10-05 16:46:02  
0 0 0 i686 ssr 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:01:28 2 0 build(),source      
0 0 0 any streamlink f0ac11e94b86c90cb18a0037eb2ee88f8d74b92c 3174c044090f6011aab81ba2fd4b10912469ebbf community 2020-07-14 15:57:56 2 0 pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 0 i486 sugar-datastore c6f991b35968189657cf61d6de5d4e3ac36938dc d9d5b2004c279466d02f6cb17feed5a6db53ba6f community 2020-05-27 22:28:41 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 pentium4 surge d5d4a7c8b0754f99dcc3a915353f62046a65c7c7 28a23a9e45213bfa33fa9a01309e6cc489bbbaa4 community 2020-08-02 22:31:30 2 0 check(),package()      
0 0 0 i486 svt-av1 f13cfdad5916571f86ac62f7f2af7a32356ead6c 3af0745a5dc8ba5f74f71dcf7a54f072c290d4c0 community 2020-07-01 00:52:51 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 svt-av1 f13cfdad5916571f86ac62f7f2af7a32356ead6c 3af0745a5dc8ba5f74f71dcf7a54f072c290d4c0 community 2020-07-01 00:52:51 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 svt-hevc b6532f162b6acd0b0f05747ee5ffec370f12cc0a b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-04 03:05:46 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 svt-hevc b6532f162b6acd0b0f05747ee5ffec370f12cc0a b22890f8e324246f0fba5a46679a7f934a025210 community 2020-08-04 03:05:46 2 0 build()      
0 0 0 i486 svt-vp9 cdbb2f34c38d458b8311f5fc9e0aae4915baba5f 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-23 01:22:44 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 svt-vp9 cdbb2f34c38d458b8311f5fc9e0aae4915baba5f 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-23 01:22:44 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 pentium4 svt-vp9 cdbb2f34c38d458b8311f5fc9e0aae4915baba5f 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-23 01:22:44 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 sweethome3d 474b462a46b4e323d7415e8134d2b7fbcac30d2e 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-09 21:33:32 2 0 dependencies,pacman-sync   2020-08-10 01:07:14  
0 0 0 i486 swig 0556614d8b611320454e6f051265766b28bde59f 23833bdb6999112de6390f3fbc116634416e28ae extra 2020-06-12 20:15:39 2 0 dependencies,source      
0 0 0 i486 syncthing 8634bb0753ea9c793b6970377539cd1a0f37ad34 c4948425f6733dbc244e8d15369b1c688b86c224 community 2020-08-11 19:22:30 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 teamspeak3 646260415de447498b787add0ffcd05cf1bbdfd6 517c77a0e5d7844ceec34f576fc6a6b3bf18a4fd community 2020-05-13 19:04:35 2 0 source,validity      
0 0 0 pentium4 teamspeak3 646260415de447498b787add0ffcd05cf1bbdfd6 517c77a0e5d7844ceec34f576fc6a6b3bf18a4fd community 2020-05-13 19:04:35 2 0 source,validity      
0 0 0 i486 terraform 6c276e2ff57a54fcbe999c0714bc893739dfada3 ac29abeedd23acc31aa903fa14e3ee56ccb63aec community 2020-07-31 11:38:14 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 terraform-provider-keycloak 54618b0d154d4ad3b9a90f7d45ab7fd56030de80 cf14207494c1ae369bb0a644c1dc031c83956092 community 2020-07-29 13:57:47 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 texmacs 204ba2fb1f328825e83f2db5287281e54f37a96f dc96cd8510a88c4dc9812805b26b2d02b56bf24e extra 2020-08-03 10:48:00 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 texmacs 204ba2fb1f328825e83f2db5287281e54f37a96f dc96cd8510a88c4dc9812805b26b2d02b56bf24e extra 2020-08-03 10:48:00 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 pentium4 texmacs 204ba2fb1f328825e83f2db5287281e54f37a96f dc96cd8510a88c4dc9812805b26b2d02b56bf24e extra 2020-08-03 10:48:00 2 0 build(),unclean-chroot      
0 0 0 i486 tpm2-tss-engine b4ec30e2e85321d880d3947862e5a99a54ab15c5 3af0745a5dc8ba5f74f71dcf7a54f072c290d4c0 community 2020-06-30 18:32:55 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 0 i686 traefik 3e0df71dabbc086519970aee4d3b4b5f64b92f35 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 23:44:48 2 0 build(),check()   2020-08-10 04:26:26  
0 0 0 pentium4 tree-sitter 37b9208ba79d2c071a207d91b648a5c55460dc1a 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-23 03:34:31 2 0 build(),dependencies      
0 0 0 i486 tupitube 6d5f7f2a844153672198bf0817bc5b773c43a3c2 b09675062fc400ed0adeb0d347dcf4a57c37a21c community 2020-06-17 12:55:47 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 udisks2-qt5 519720b5b29a9c5e8306e4fd52247a188017fc58 28d9dbf77ec23780179422f78cd15279b1bb20d5 community 2020-05-08 16:23:52 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 unrealircd 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-19 13:50:33 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i686 unrealircd 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-19 13:50:33 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 unuran 98a1a344dfb3f52ae31a6a28759d5442720f5376 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 community 2020-05-25 18:39:15 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 v2ray 9b24965eafab5d9404e1df54cef11ea629348385 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-06 16:15:02 2 0 build(),unclean-chroot      
0 0 0 i686 vault 7b37c09e4c3b6343d94a42b80c6c86281151f5d0 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-05 17:12:06 2 0 build(),source   2020-07-20 16:48:43  
0 0 0 pentium4 vault 7b37c09e4c3b6343d94a42b80c6c86281151f5d0 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-05 17:12:06 2 0 build(),source   2020-07-20 16:48:43  
0 0 0 pentium4 vulkan-tools 18811ca7ee347721a700db2080a50df06a0a79fc 67bfd9a0a5ec5a259f3e9a2595ff4118ace9f0cf extra 2020-07-14 10:30:12 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 woeusb 40c2b25db3cd1258687c202437dbdfa29dda7e1a 3af0745a5dc8ba5f74f71dcf7a54f072c290d4c0 community 2020-06-30 05:59:16 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 wofi de5df82a2ef1b200554559963949114596cdcee3 cf14207494c1ae369bb0a644c1dc031c83956092 community 2020-07-29 10:52:24 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 any words ef9a731b7577950f5a2fd0963f29756ee13a94a6 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2020-05-05 20:11:45 2 0 pgp-verify,source      
0 0 0 i486 xalan-c 0422b488e0445a09ed812cd02ae2b788fae93998 789d98716c034ebdde4eeaa9a01cb397287be9e5 community 2020-07-22 23:39:41 2 0 pgp-verify,source      
0 0 0 i486 xdiskusage 9054c68ddc8997816691fc6dd387c74d119bcfb3 d1041dea1be0e885f5e8ebabfd6eaf6b32716ed2 community 2020-06-21 02:14:19 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 xmlstarlet 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:03:44 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 xorg-xdriinfo 30708498adff03cec2971440abcfbed17deb4fdd d2e7295857071bd3e3d1e9b1dd5cd4005de46ca8 extra 2020-05-07 06:03:15 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 xrootd4 e452d9e8f23fcb949bde14f52a2e456d8ecabdb6 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-07-25 00:06:18 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 xrootd4 e452d9e8f23fcb949bde14f52a2e456d8ecabdb6 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-07-25 00:06:18 2 0 dependencies,source      
0 0 0 pentium4 xrootd4 e452d9e8f23fcb949bde14f52a2e456d8ecabdb6 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-07-25 00:06:18 2 0 dependencies,source      
0 0 0 i486 yosys ff14fe0d0e7cdb224188bfb9dfa05f0397118523 59be1606f337c3bbb18d5d0fbaf2397df0b44ddf community 2020-06-04 19:54:39 2 0 build(),pacman-sync   2020-06-04 07:24:50  
0 0 0 i486 zig aae7069b9fd72c216375b1ca89736a8d5cf57440 53decfb907072fb518b547a769d5bbcad74b9251 community 2020-07-31 15:04:38 2 0 package(),pacman-sync      
0 0 0 i486 zynaddsubfx 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:04:34 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 bashbrew d0d747847aa53ee40639ef1f2fbb9dd7e8bb9392 1a4b3894188351111710c1c61e3d226c4d6b6ad1 community 2020-04-28 18:38:01 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 blur-effect bee505311f6441a3bdede6b1d26f1ac651ebd4c6 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 community 2020-05-25 16:08:17 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 caph 1d858e4d2af25e684114b75c5c2a01cd8d8ba7d7 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-28 03:45:34 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 cgns 1214ce709894c01350b9b8bb7c79be9aa9503a9c 3a26380a61454f035f3846a180ab19d00e099209 community 2020-04-26 17:21:50 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 cogl be42dd1bc3c2f7f80482bc8bd71e728096a54a0e 59be1606f337c3bbb18d5d0fbaf2397df0b44ddf extra 2020-06-04 19:58:16 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 coin-or-mp 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:49:56 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 dgen-sdl 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:50:37 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 din a63068d2eb1961893e847945562e163a89983008 4b48621be0e4da6f73ad6880183408b45de291e7 community 2020-06-09 11:11:18 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 fingerterm 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:51:52 2 0 dependencies,source      
0 1 0 i486 gitlab-shell 84d042bd12333c1b34494d13a953ea0113f2be08 c9cf478d5f159c47ebcb4333bf557d08ed990255 community 2020-07-25 00:45:58 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 ibus-table-extraphrase 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:53:38 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 inspectrum ef9a731b7577950f5a2fd0963f29756ee13a94a6 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2019-06-15 02:58:12 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 intel-opencl-clang c19f103b7ff0dde79330ba67e8ee6bd424da6fe0 e9a4e96593e374b7d7ee7436489220aead84583d community 2020-04-19 08:37:45 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 0 i486 john 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:54:00 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 0 i486 kmscon 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:54:20 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 lablgtk3 5d5972dc5dc81fca33ae25eb25edabf80c32f87f ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 community 2020-05-18 20:40:46 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 libgovirt ce2199990499958f3bc5639ef12e139961a30f07 55f85c27b7abf93c931eb2348851fda2ce2169ba community 2020-03-16 11:13:22 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 0 i486 libgrss 671201936d503ca10dfa3da24a71e03d83937658 7ed7e940668de20e28ad7732ddc2f2e93a369cac extra 2020-05-21 03:16:40 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 0 i686 libguestfs 920bafc0b1c0516882d5f6d2cc5a5fa87b4a7cf0 ea3fa7d7e779f9f9aec9d1f143431d9548ea79bc community 2020-08-05 20:36:54 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 0 i486 libpinyin 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:55:16 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 libva-intel-driver a348590b8bcd122ca037abb7039de046b6e9a710 92b35904b82c4a347c0fff0fe45ced9b9756a106 extra 2020-06-02 12:35:46 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 libva-utils 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-18 18:20:19 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 libva1-intel-driver 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:55:35 2 0 dependencies      
0 1 0 i486 lwm 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:56:00 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 lxd 0e17cc75b6d488d6294582b30aeb08f4b1effc6b dc96cd8510a88c4dc9812805b26b2d02b56bf24e community 2020-08-03 16:56:50 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 0 i486 maim ef9a731b7577950f5a2fd0963f29756ee13a94a6 c7b1e4ecf03cd4ac70620844b7fad60c44bffec8 community 2020-05-01 15:31:39 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 malcontent 92f8a897b56107e619f353d711323ab8040f8af2 59be1606f337c3bbb18d5d0fbaf2397df0b44ddf extra 2020-06-05 03:20:30 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 maturin 49f583b2f4faa5fda889d97a673719df96e1418c 7ed7e940668de20e28ad7732ddc2f2e93a369cac community 2020-05-20 20:21:55 2 0 dependencies,pgp-verify   2020-07-22 14:41:45  
0 1 0 i686 maude 17a190634cef8dcc2e0baf1833755ac1cacb52e8 f380ce9968bd07c927cbaa219f06e06433576ca1 community 2020-06-28 23:29:59 2 0 build(),source      
0 1 0 i686 maxima 20a044097cb7738948106acc43891365891f7381 d1041dea1be0e885f5e8ebabfd6eaf6b32716ed2 extra 2020-06-21 22:20:00 2 0 dependencies,source      
0 1 0 i486 opensmtpd-filter-rspamd 7b37c09e4c3b6343d94a42b80c6c86281151f5d0 e4977b3a4cbfb8cd548051548bd9e36a7cb7ba5a community 2020-07-05 17:35:48 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 ostree 8290d1524329344d325ae0a19eb347727ca6b2ee cfac468dc2f9dbf7f92b85e1cd49077831a315e0 extra 2020-05-22 15:38:17 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 pdfslicer b11bd6543edc94455270e7b3aca3b7bc7fd9e31b 238fc0de0fe286a74a6b5f5dd42b125d126515c1 community 2020-05-31 12:48:45 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 pentium4 performous a0b264ce9453951bc7054651741d1928b92b5109 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-27 21:24:00 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 0 i486 perl-sys-virt cc27e119b4261f24a8414e144d81b8ac28772cf7 cc26690715f26a2fda19806f1ad73e7565010e3d community 2020-06-23 16:51:41 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 perl-tk-tablematrix d8659ae55e3cd2e583a23cfc41f1020d4d61437c 28288e16275621b61de8c388d46b1077668575a6 community 2020-06-23 16:52:27 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 0 i486 php-redis 8a797cb2d871e04024519ba35a3dea5f17c10dd7 c708201806b57b11d36dbd6d00d3e512bcabf5da community 2020-07-08 22:20:45 2 0 dependencies,source      
0 1 0 i486 pigeonhole a5b7cced61a264b208d5cdd2365c1545ddfd8c7a ee30efb6018a758800906f3d37370c42a4061618 community 2020-05-18 16:25:16 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 pipesocks 98a1a344dfb3f52ae31a6a28759d5442720f5376 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 community 2020-05-25 18:19:32 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 postgis 10ed52685b3f0dd14a938bdcc1005c4b2f49c7fb 1b3a1a0638d9a91849af6601d9a65c2785fabcc7 community 2020-06-02 13:53:55 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 python-gammu 6c276e2ff57a54fcbe999c0714bc893739dfada3 ac29abeedd23acc31aa903fa14e3ee56ccb63aec community 2020-07-31 11:51:37 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 rust-analyzer 93684938fc22bae52bdd84fcabd075a13a7e8dd1 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-11 06:01:14 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 sha3sum 68df8c437499d9579a7199c5c047a8fcb3adec6d 3af0745a5dc8ba5f74f71dcf7a54f072c290d4c0 community 2020-06-30 06:48:38 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i686 solidity f51116fa9f6aba9f9a9167a313bbca6793e321de cf14207494c1ae369bb0a644c1dc031c83956092 community 2020-07-29 16:34:14 2 0 build(),pacman-sync      
0 1 0 i686 srslte 834a1962543f8a33775ce01f54eaabb3842dec89 6f145a48e009f3ac4dfe6d9b9d5c3836a4fe12fd community 2020-04-30 19:41:15 2 0 build(),source   2020-05-05 13:05:56  
0 1 0 i486 sysbench e8a80164f13e534f027916aa174595ff947831b2 f6470cea30911b5fb9008b11dbf052c8689d6a67 community 2020-07-23 16:19:13 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 timezonemap de1fccd42820b6a2652733974be762f234d03ea6 9712ccfecd6f0947564e94e50960c6636057aded community 2019-11-25 06:39:48 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 wf-recorder e4fa4e7fd94e95f40911f6f2e3de79ee59916bcc 822b99832053960c9d4b941c742c9a295e7a9293 community 2020-06-19 03:20:07 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 wpebackend-fdo dfc1937d74735c5820636d79dc96e4ae200ac969 d1041dea1be0e885f5e8ebabfd6eaf6b32716ed2 extra 2020-06-20 10:26:11 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 1 0 i486 xtrabackup 0b58350e686875473641d74cd3e899ad31e6a1ff bb1b3096faa7f3618923a7904ed953195901a631 community 2020-06-10 19:12:50 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 0 i486 gnome-firmware 4902a0dfb3aba31abdec351802bc21f942ed8832 c0cbfa9ba4cebc63e18c0d4d8c7b64373d69e422 community 2020-07-18 16:33:58 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 0 i486 libvdpau-va-gl 98a1a344dfb3f52ae31a6a28759d5442720f5376 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 community 2020-05-25 17:46:37 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 0 i686 mingw-w64-gcc c92d34985f028988384a4c0da1772fb899855c46 9b13987c61950b065019ca7fbf39257b38a27dbb community 2020-08-02 11:47:31 2 2 dependencies,pgp-verify      
0 2 0 pentium4 mingw-w64-gcc c92d34985f028988384a4c0da1772fb899855c46 9b13987c61950b065019ca7fbf39257b38a27dbb community 2020-08-02 11:47:31 2 2 dependencies,pgp-verify      
0 2 0 i486 netcdf-fortran 8969f71e6379cfc6c523e165ed2c025c0073340a 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-28 00:42:04 2 0 build(),pacman-sync      
0 2 0 i486 ocaml-lablgl 933bd6c11ec7eec0f7006ab1eac70de579589dfa 804ecaa7d0d1a3922b9c5e6adc288022ba4a0d7f community 2020-05-18 20:43:41 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 0 i486 opencsg aff93e6b6c5396ecfc903115a74fec83eadee844 1a4b3894188351111710c1c61e3d226c4d6b6ad1 community 2020-04-27 14:04:51 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 0 i486 primus_vk 62cd88d3e986a8670e3d7e1c113c390c61e6dfb0 0f1259f7552b08c5e7ea0acead9f4c7056228ab6 community 2020-07-17 16:23:26 2 0 dependencies,unclean-chroot      
0 2 0 i486 pymol aff93e6b6c5396ecfc903115a74fec83eadee844 1a4b3894188351111710c1c61e3d226c4d6b6ad1 community 2020-04-27 14:04:46 2 0 dependencies,pacman-sync   2019-05-27 16:56:43  
0 2 0 i486 rime-bopomofo 5c63a2dd97e430f51b6049453b52a5fd3eb9f4cf 207dc53d966914f673650e4363e91dd6f4ec1e5f community 2020-03-14 19:26:27 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 0 i486 rime-quick 3916f6039e616f833ed41545f2a0ab219a3ab260 207dc53d966914f673650e4363e91dd6f4ec1e5f community 2020-03-14 19:35:26 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 0 i486 rime-wugniu 65beb768fe08767a86e7bbb10dd5252a85d82302 207dc53d966914f673650e4363e91dd6f4ec1e5f community 2020-03-15 03:44:49 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 2 0 i486 sugar-runner 6a6baa709a0afee9a4a3be6da8464ca30062e3ef 55f85c27b7abf93c931eb2348851fda2ce2169ba community 2020-03-15 22:08:16 2 0 dependencies,source      
0 2 0 i486 zaz 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 21:04:08 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 3 0 i486 bash-language-server 53f982fda87670e9bdbeedda5356cf059f83636e 1b99780e5478ede6c651cb5d57d868d13d71cec0 community 2020-05-23 12:49:00 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 3 0 i486 cool-retro-term 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:50:00 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 3 0 i486 gogglesmm 8078a473e9c128df07f0f25ec253d8ecb2425eac 1938a623b678c242bba671e61f25f706e1798dbc community 2020-07-09 20:52:41 2 0 dependencies,source      
0 3 0 i686 java-openjfx 71cc6434d67de7dfa301d794d794d9cc7d50456c 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 extra 2020-05-26 18:13:20 2 0 build(),pacman-sync      
0 3 0 i486 mapnik c54d9dd297532732a118433289e68ab24a09057a 6f145a48e009f3ac4dfe6d9b9d5c3836a4fe12fd community 2020-05-01 15:31:40 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 3 0 i486 matrix-appservice-irc ea5c71d47a325bc29cb95244405e7aa729cbe559 c708201806b57b11d36dbd6d00d3e512bcabf5da community 2020-07-08 23:37:18 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 3 0 i486 mupdf 58f8926c8d7358130c447a5c7b5d7a9b217504e9 28288e16275621b61de8c388d46b1077668575a6 community 2020-06-22 21:13:47 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 4 0 i486 apm 8f3f94df72daf54d7fa2c3764071cb4177ea64ee 2c4f81282a0e80d2d39af2703d0e54e1c2846e80 community 2020-05-23 07:06:29 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 4 0 i486 etherwall 10ed52685b3f0dd14a938bdcc1005c4b2f49c7fb 1b3a1a0638d9a91849af6601d9a65c2785fabcc7 community 2020-06-02 13:53:42 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 4 0 pentium4 java-openjfx 71cc6434d67de7dfa301d794d794d9cc7d50456c 0e9cc0a37f4f3e42f801667de7c35d5c06547564 extra 2020-05-26 18:13:20 2 0 build(),dependencies      
0 5 0 i486 emby-server 45ec2503c31f3d1afd6fd491ab7cf64d24346931 8f770c92b10a7ed0cd39d1733f7bce888a8ad7b8 community 2020-08-10 11:39:14 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 5 0 any keycloak 2e26a8d4d2fdb62c6afb74afa4a168ffdf8311dd 51c90f22ed5f1d5971541c56dfa03fd9231fb67e community 2020-07-28 06:44:57 2 0 build(),unclean-chroot      
0 0 0 i686 accounts-qml-module e87435c08dd41feee3a42350f74cf68c391cf591 8519e7241ce991c9bf4e26da4d2416bcac3ac861 extra 2018-11-13 18:11:12 3 0 build(),package(),source      
0 0 0 pentium4 adrdox 765f84b5fb466b1b6824dc021e8dac6e630de320 2f2b044ea320bb2e36828c64b05f0de4e91861b1 community 2020-07-02 00:31:27 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 0 i686 anki 4989cf031650dfd1c7f16a65fcfc0a4e2a0c92f8 f380ce9968bd07c927cbaa219f06e06433576ca1 community 2020-05-09 20:18:25 3 0 build(),dependencies,pacman-sync      
0 0 0 pentium4 anki 4989cf031650dfd1c7f16a65fcfc0a4e2a0c92f8 f380ce9968bd07c927cbaa219f06e06433576ca1 community 2020-05-09 20:18:25 3 0 build(),source,unclean-chroot      
0 0 0 i486 autofs 0b3e8572f0a9a190a27e1d1b81f6313ff55dd6ee 23fa4eaaea40837f434e8e6fa5a6b1c5dab9b581 community 2019-10-31 20:01:29 3 0 broken-devtools:sudo,dependencies,unknown      
0 0 0 i686 bash-language-server 53f982fda87670e9bdbeedda5356cf059f83636e 1b99780e5478ede6c651cb5d57d868d13d71cec0 community 2020-05-23 12:49:00 3 0 build(),source,unknown      
0 0 0 pentium4 bash-language-server 53f982fda87670e9bdbeedda5356cf059f83636e 1b99780e5478ede6c651cb5d57d868d13d71cec0 community 2020-05-23 12:49:00 3 0 build(),pacman-sync,source      
0 0 0 i686 beaver