build logs
Priority Deps Blocks Arch Package Git Revision Modification Git Revision Repository Commit Time Compilations Loops Failures Blocked Upstream Flag Date Build Slave
0 0 270 i486 libsasl 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 core 2019-02-08 10:55:29 1 0 dependencies      
0 0 140 i486 ocaml-ctypes c3caaf18a0098ece7066dc3bbcb812fc848ea56c dcf6fdb49c14c6b6bb77a61cc922c6aea93fed9c extra 2019-10-10 09:55:05 1 0 build()      
38 0 120 i486 jack 65438f7116b7e0833ec68a471da0c2cab867b2ec ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d extra 2019-10-04 10:56:52 0 0        
38 0 120 i486 jack2 3ab8d57ac1a1d746ec9a3b26e1fa1a8011c80135 6fa40a2aa4ef6a60f66d3dafcfdbde2c2dd60ef0 community 2019-10-06 20:23:57 0 0        
0 1 112 i486 libglvnd ec1b5b1faa18be98ba402c0080ce85fc701db8dd 0d13752d7db211fbd70932b617a1ff13b9199b0e extra 2019-10-07 20:36:00 1 1 unknown      
0 3 112 i486 mesa cfe9c18a3bf9925e3206244846df8615171e86ef 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c extra 2019-10-10 23:40:58 1 1 dependencies      
40 0 107 i486 graphite 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-29 12:39:59 0 0        
38 0 98 i486 libical 5fb058f5a9759edefa7577f294fcb16cc1e40b3f 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf extra 2019-09-26 20:18:25 0 0        
35 0 89 i486 pyqt5 89cba069c3108615cd86057ff4af4c870258aad3 985d9a98ab146c9a436f5e40584202de63c10ebc extra 2019-09-15 10:33:12 0 0        
0 0 87 i486 fontconfig 16d42aafb815012b6ea36062f2059d2bf0ca3135 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-14 13:41:13 1 0 dependencies      
0 1 71 i486 perl-dbd-mysql 07c21eac4a8fe758400a8bf71186ce5b3c216eaf c13ad2f7c758bf897c3c851bd9bd26e076a13743 extra 2019-06-11 03:33:13 1 1 dependencies      
0 2 71 i486 mariadb f67eee052165ce27dcab39b4dd36824cdc00e13b d398ef220768b74038625196be7de7b573acc556 extra 2019-09-14 08:11:04 1 1 build()      
40 0 64 i486 gpgme 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 core 2019-06-18 08:02:02 0 0        
0 0 36 pentium4 java7-openjdk 0dedd08fd9e001bd7cb90b29e45934737ea6c4bc 6995161c3262649166ef86e1f6ae71d29a7103c4 extra 2019-09-30 11:05:48 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
32 0 35 i486 libinput 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-29 17:55:15 0 0        
0 0 34 i686 haskell-warp 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:25:42 0 0        
0 0 34 pentium4 haskell-warp 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:25:42 0 0        
0 0 32 i486 kcoreaddons b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:06 0 0        
0 0 31 i686 kdelibs4support b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:15 0 0        
0 0 31 pentium4 kdelibs4support b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:15 0 0        
0 0 30 i686 kodi b8b1300695dac5029936f0d9f66b78a2bf5674fe ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 08:39:16 1 0 build() wait for FS#64074    
0 0 30 pentium4 kodi b8b1300695dac5029936f0d9f66b78a2bf5674fe ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 08:39:16 1 0 build() wait for FS#64074    
0 0 29 i486 waylandpp 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 20:13:51 1 0 dependencies      
0 0 27 i486 ki18n b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:08 0 0        
0 0 27 i486 kwindowsystem b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:17 0 0        
31 0 26 i486 ruby ba4e44c51bd472ceaaa221c23b0b839bde818d26 99c1217aa67bf25df39ed5a346ac628cc80ae35f extra 2019-10-01 14:14:39 0 0        
0 0 24 i486 kconfig b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:12 0 0        
0 0 24 pentium4 gtksourceview3 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-05-05 23:34:23 5 0 build(),dependencies,pacman,unclean-chroot      
0 0 24 i686 gtksourceview3 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-05-05 23:34:23 6 0 build(),dependencies,package-cache,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 23 pentium4 libksysguard b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:30 0 0        
0 0 22 i686 kdecoration b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:27 0 0        
0 0 22 pentium4 kdecoration b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:27 0 0        
0 0 22 pentium4 llvm cfe9c18a3bf9925e3206244846df8615171e86ef 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c extra 2019-10-10 23:41:01 4 0 check(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 21 i686 libksysguard b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:30 0 0        
0 0 21 i486 graphene 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-08 19:01:46 1 0 check()     nlopc46-i486bs0
31 0 20 i486 hspell 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-08 11:32:25 0 0        
0 0 20 i686 kscreenlocker b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:25 0 0        
0 0 20 pentium4 kscreenlocker b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:25 0 0        
0 0 20 i686 libkscreen b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:31 0 0        
0 0 20 pentium4 libkscreen b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:31 0 0        
0 0 20 i686 qqc2-desktop-style b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:13 0 0        
0 0 20 pentium4 qqc2-desktop-style b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:13 0 0        
0 0 19 i686 kactivitymanagerd b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:22 0 0        
0 0 19 pentium4 kactivitymanagerd b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:22 0 0        
0 0 19 i686 kde-cli-tools b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:35 0 0        
0 0 19 pentium4 kde-cli-tools b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:35 0 0        
0 0 19 i686 kwayland-integration b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:50 0 0        
0 0 19 pentium4 kwayland-integration b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:50 0 0        
0 0 19 i686 milou b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:32 0 0        
0 0 19 pentium4 milou b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:32 0 0        
0 0 19 i686 prison b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:11 0 0        
0 0 19 pentium4 prison b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:11 0 0        
0 0 18 i486 sdl 4e1bf07ce36aac19396298b98f8fed7138833f46 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d extra 2019-10-06 14:16:46 1 0 dependencies      
0 0 17 i486 kwidgetsaddons b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:13 0 0        
31 0 16 i486 apr-util 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-01-18 10:46:23 0 0        
0 0 16 i486 kcodecs b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:11 0 0        
0 0 15 pentium4 haskell-shakespeare 6e5653477aa7d89f51aa8e9d2843aff6b1f639ee 3a03c501f571d88166423d77a01c0e0645673e66 community 2019-10-16 04:57:23 0 0        
0 0 15 i486 libsigc++ 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2019-06-12 16:55:39 0 0        
0 0 15 i486 modemmanager 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-12 20:02:26 0 0        
0 0 15 i486 nginx 07c21eac4a8fe758400a8bf71186ce5b3c216eaf c13ad2f7c758bf897c3c851bd9bd26e076a13743 extra 2019-08-15 11:30:45 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 15 i486 qt5-graphicaleffects 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:27:08 2 0 dependencies      
0 0 14 i486 linux 16d42aafb815012b6ea36062f2059d2bf0ca3135 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 core 2019-10-14 19:43:49 0 0        
0 0 13 i486 telepathy-glib 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-05-30 20:36:33 0 0        
0 0 13 i486 qt5-quickcontrols2 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:27:14 1 0 dependencies      
0 0 12 i686 haskell-http 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:25:43 0 0        
0 0 12 pentium4 haskell-http 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:25:43 0 0        
0 0 12 i486 libteam 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-07-07 23:48:11 0 0        
0 0 11 i486 kguiaddons b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:15 0 0        
0 0 10 i486 dconf 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-10 18:56:02 0 0        
0 0 10 i686 haskell-http-conduit 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:25:53 0 0        
0 0 10 pentium4 haskell-http-conduit 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:25:53 0 0        
0 0 10 i486 karchive b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:07 0 0        
0 0 10 i486 qt5-quickcontrols 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:27:13 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 10 i686 pidgin 5b8d22905e71896d426dd63f36042d1166b8b819 789ae364570db9c00aa25b6f3e840850f6003667 extra 2019-06-11 03:34:29 2 0 build(),pacman-sync wait for FS#63788    
0 0 10 pentium4 pidgin 5b8d22905e71896d426dd63f36042d1166b8b819 789ae364570db9c00aa25b6f3e840850f6003667 extra 2019-06-11 03:34:29 2 0 build(),pacman-sync wait for FS#63788    
0 0 9 i486 kdbusaddons b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:19 0 0        
0 0 9 i486 libsecret 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 core 2019-09-07 20:22:17 1 0 build()     eurobuild6-7-i486
0 0 9 i486 gf2x 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-13 15:51:20 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 9 pentium4 gdal 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-29 10:06:07 3 0 build(),pacman,pacman-sync      
38 0 8 i486 v4l-utils 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-04 10:04:39 0 0        
26 0 7 i486 libepoxy e1f7d52bfb2f1b524b3b8f7d3aed46664507daa0 04f6192a5989a7b8e8e5198682b21e52e6f9867a extra 2018-10-05 00:23:24 0 0        
34 0 7 i486 libgee 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-05 08:08:50 0 0        
0 0 7 i486 openblas b32b7408cbdd145183076f3454968a88a2adc49b ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-04 06:27:44 1 0 build()      
0 0 7 i486 suitesparse 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-01-05 08:14:15 2 0 build(),unknown      
0 0 6 i486 kitemviews b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:23 0 0        
0 0 6 i486 kwayland b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:41 0 0        
0 0 6 pentium4 linux-lts 16d42aafb815012b6ea36062f2059d2bf0ca3135 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 core 2019-10-14 19:43:52 0 0       buildknecht
34 0 6 i686 pygtk e48df3ed5fa715924a27bce03b2a13de58d03005 216e914ba0579088c135899c7435585bdf446320 extra 2017-12-10 16:18:06 0 0   wait for FS#63542    
0 0 6 i686 linux-lts 16d42aafb815012b6ea36062f2059d2bf0ca3135 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 core 2019-10-14 19:43:52 1 0 package()      
0 0 6 i686 libotf 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-02-09 08:30:48 1 0 build() wait for FS#60427    
0 0 6 pentium4 libotf 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-02-09 08:30:48 1 0 build() wait for FS#60427    
0 0 6 pentium4 pygtk e48df3ed5fa715924a27bce03b2a13de58d03005 216e914ba0579088c135899c7435585bdf446320 extra 2017-12-10 16:18:06 1 0 build() wait for FS#63542    
0 0 6 i686 pangox-compat 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-11-13 16:15:21 1 0 build() wait for FS#63789    
0 0 6 i486 nodejs-lts-dubnium d15b3f96866aca4c153861657c0e88f613a4f868 f03254f0d5027531bb0eade0a6d39291a82ea4f8 community 2019-08-26 18:41:34 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 6 pentium4 pangox-compat 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-11-13 16:15:21 2 0 build(),pacman-sync wait for FS#63789    
0 0 5 i686 khtml b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:16 0 0        
0 0 5 pentium4 khtml b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:16 0 0        
0 0 5 i486 qwt 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-03-19 21:45:02 0 0        
0 0 5 i486 signond 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-10-01 20:24:33 0 0        
0 0 5 i686 xdg-desktop-portal-kde b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:53:00 0 0        
0 0 5 i486 nodejs 7fcef8556f9e0d8e614a37b4c695655c97196145 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b community 2019-10-14 03:23:56 1 0 build()      
0 0 5 i486 libotf 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-02-09 08:30:48 1 0 build() wait for FS#60427    
0 0 5 i686 jxrlib 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-08-20 15:15:40 1 0 build() wait for FS#63574    
0 0 5 pentium4 jxrlib 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-08-20 15:15:40 1 0 build() wait for FS#63574    
0 0 5 i686 libdbusmenu 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-13 15:53:59 1 0 build() wait for FS#63854    
0 0 5 i486 hiredis 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-05-31 08:22:05 2 0 dependencies,pacman   2018-10-02 19:07:14  
0 0 5 pentium4 libdbusmenu 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-13 15:53:59 2 0 build(),pacman-sync wait for FS#63854    
0 0 4 i486 ftgl 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-03-28 15:59:39 0 0        
0 0 4 i486 graphicsmagick 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-09 08:51:32 0 0        
0 0 4 i686 haskell-hpack bf4e2274b7255aeab869c7b4ceacb862e3448d37 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 19:54:19 0 0        
0 0 4 pentium4 haskell-hpack bf4e2274b7255aeab869c7b4ceacb862e3448d37 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 19:54:19 0 0        
0 0 4 i486 libaccounts-glib 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-11-02 15:46:29 0 0        
0 0 4 i686 networkmanager-qt b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:09 0 0       nlopc46
0 0 4 pentium4 networkmanager-qt b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:09 0 0       rechenknecht
0 0 4 i486 runc f599b7216b32e3ff333b479c6e6f6b6c9107969a 0d13752d7db211fbd70932b617a1ff13b9199b0e community 2019-10-07 09:28:15 0 0        
0 0 4 i486 nodejs-lts-carbon 7707acf54f37230a1256e4af833299f56112834d 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b community 2019-10-12 12:51:39 1 0 build()      
0 0 4 pentium4 fluid 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-04-23 10:09:05 1 0 build() flagged out-of-date upstream    
0 0 4 i486 mpg123 07c21eac4a8fe758400a8bf71186ce5b3c216eaf c13ad2f7c758bf897c3c851bd9bd26e076a13743 extra 2019-09-10 22:23:27 2 0 dependencies,unclean-chroot      
0 0 4 i686 fluid 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-04-23 10:09:05 2 0 build(),pacman-sync flagged out-of-date upstream    
0 0 4 pentium4 linux-tools 31b5bd6e61d4245d4832eccd625b9c835de4880d e8ae8b1d54da25a6a7a68197ed49265cdee03089 community 2019-09-16 09:56:03 3 0 package(),pacman,pacman-sync      
0 0 4 i686 linux-tools 31b5bd6e61d4245d4832eccd625b9c835de4880d e8ae8b1d54da25a6a7a68197ed49265cdee03089 community 2019-09-16 09:56:03 4 0 package(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 3 i686 haskell-js-jquery 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:25:46 0 0        
0 0 3 pentium4 haskell-js-jquery 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:25:46 0 0        
0 0 3 i486 kidletime b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:46 0 0        
0 0 3 i486 libnotify 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-04-05 19:25:11 0 0        
0 0 3 i486 stoken 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-07-07 10:34:19 0 0        
0 0 3 pentium4 xdg-desktop-portal-kde b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:53:00 0 0        
0 0 3 i486 jxrlib 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-08-20 15:15:40 0 0   wait for FS#63574    
0 0 3 i486 botan 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-07-20 09:29:48 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 3 i486 pari 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-13 01:02:51 2 0 dependencies,source      
0 0 3 i486 python-scipy 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-12 07:58:35 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 3 i486 python2-wxpython3 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-01 23:39:30 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 3 i686 ldc bd19d859b69fd6283b68b611dd59656d4cec823e 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-10 23:41:09 3 0 build(),pacman,unclean-chroot      
0 0 3 i486 libpagemaker 597e67ba47066683807cd3da47703cb087b26479 ee6b633a178ba001106ba9d90950e8fcbd6a91d2 extra 2018-01-12 19:39:55 3 0 build(),pacman-sync wait for FS#62165    
0 0 3 i686 percona-server 0b9086040be5ce079874ab6a7cbaab75d8cc49d6 0c49d861c55ce6c64f59c37fb58e8ac5841cdd18 community 2019-08-25 10:54:48 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 3 pentium4 percona-server 0b9086040be5ce079874ab6a7cbaab75d8cc49d6 0c49d861c55ce6c64f59c37fb58e8ac5841cdd18 community 2019-08-25 10:54:48 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 3 i486 msgpack-c 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-31 15:42:04 5 0 build()      
0 0 3 i686 msgpack-c 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-31 15:42:04 6 0 build(),package-cache,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 2 i686 cantor c3caaf18a0098ece7066dc3bbcb812fc848ea56c dcf6fdb49c14c6b6bb77a61cc922c6aea93fed9c extra 2019-10-10 11:56:00 0 0        
0 0 2 pentium4 cantor c3caaf18a0098ece7066dc3bbcb812fc848ea56c dcf6fdb49c14c6b6bb77a61cc922c6aea93fed9c extra 2019-10-10 11:56:00 0 0        
0 0 2 i486 djvulibre 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-10-03 22:45:24 0 0        
0 0 2 i486 gupnp-av 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-03-15 20:09:41 0 0        
0 0 2 i686 haskell-githash bf4e2274b7255aeab869c7b4ceacb862e3448d37 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 19:54:20 0 0        
0 0 2 pentium4 haskell-githash bf4e2274b7255aeab869c7b4ceacb862e3448d37 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 19:54:20 0 0        
0 0 2 i686 haskell-xml-hamlet 6e5653477aa7d89f51aa8e9d2843aff6b1f639ee 3a03c501f571d88166423d77a01c0e0645673e66 community 2019-10-16 04:57:23 0 0        
0 0 2 i686 hledger 6e5653477aa7d89f51aa8e9d2843aff6b1f639ee 3a03c501f571d88166423d77a01c0e0645673e66 community 2019-10-16 04:57:33 0 0        
0 0 2 i686 intel-tbb 2e87604f20c2afe591033f43db9048c60d817f96 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 16:42:33 0 0        
0 0 2 pentium4 intel-tbb 2e87604f20c2afe591033f43db9048c60d817f96 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 16:42:33 0 0        
0 0 2 i486 java-commons-daemon f67e950b1b516d7e4aa074747a0ae319766a7559 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 extra 2018-11-28 20:36:39 0 0        
0 0 2 i686 kross b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:19 0 0        
0 0 2 pentium4 kross b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:19 0 0        
0 0 2 i486 libgusb 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-06-26 17:46:48 0 0        
0 0 2 i486 linux-tools 31b5bd6e61d4245d4832eccd625b9c835de4880d e8ae8b1d54da25a6a7a68197ed49265cdee03089 community 2019-09-16 09:56:03 0 0        
0 0 2 pentium4 modemmanager-qt b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:08 0 0       eurobuild3
0 0 2 i486 packagekit 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-28 09:59:48 0 0        
0 0 2 i686 polkit-kde-agent b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:41 0 0        
0 0 2 pentium4 polkit-kde-agent b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:41 0 0        
0 0 2 i486 portmidi 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-08 20:43:24 0 0        
0 0 2 i686 purpose b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:12 0 0        
0 0 2 pentium4 purpose b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:12 0 0        
0 0 2 i486 ruby2.5 e4e0b7bb7836dec63f01931700cdf50025e49c74 99c1217aa67bf25df39ed5a346ac628cc80ae35f community 2019-10-01 13:41:36 0 0        
0 0 2 i486 subversion 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-09 14:49:35 0 0        
0 0 2 i486 vtk ca15f9f0a6c132c3a56f670c363cd4ed8c9ad790 04f6192a5989a7b8e8e5198682b21e52e6f9867a community 2019-09-14 15:34:03 0 0        
0 0 2 i486 zeroc-ice 8726e765bc9e472ea2049130a7c986e319713c83 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 community 2019-02-14 05:48:14 0 0        
0 0 2 i486 redis 573213d86b170db4d7682da74eef965b70094e3f fbda3396b038487c7730dcb97f03b3fc11ff0bff community 2019-09-26 14:34:50 1 0 build()      
0 0 2 i486 lrs 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-07-10 06:30:00 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 2 i486 python-shapely 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-04-02 12:34:27 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 2 i486 qt5-3d 583ced090609a078f4b177b9d56d4a8be9b457f8 10b228c888fd03d7dc85e7ff63589958d437ed98 extra 2019-10-07 23:10:27 2 0 dependencies      
0 0 2 i486 qt5-location 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:26:57 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 2 i486 x264 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-03-31 17:18:11 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 2 i486 kyotocabinet 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-02-03 20:51:36 3 0 build(),pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 2 pentium4 qt-gstreamer 582b47d19ea0cf44621b32d54a63cfe0d49b20f5 0d13752d7db211fbd70932b617a1ff13b9199b0e extra 2018-11-13 16:15:37 3 0 build(),pacman,pacman-sync      
0 0 2 pentium4 lrs 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-07-10 06:30:00 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 2 i686 python-shapely 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-04-02 12:34:27 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 2 pentium4 python-shapely 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-04-02 12:34:27 4 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync      
0 0 2 i686 qt-gstreamer 582b47d19ea0cf44621b32d54a63cfe0d49b20f5 0d13752d7db211fbd70932b617a1ff13b9199b0e extra 2018-11-13 16:15:37 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 2 i686 serialdv bb645a03e3066245902df48d4c57f665e4d0f893 de3cbc0a722297a51c29602bab94d2c1b676066c community 2019-07-30 07:57:25 4 0 package(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot   2019-09-06 09:52:22  
0 0 2 i686 bamf 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-02-16 17:40:25 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 2 pentium4 bamf 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-02-16 17:40:25 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 2 i686 libindicator 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-25 15:30:01 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,pgp-verify      
0 0 2 pentium4 libindicator 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-25 15:30:01 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,pgp-verify      
0 0 2 pentium4 serialdv bb645a03e3066245902df48d4c57f665e4d0f893 de3cbc0a722297a51c29602bab94d2c1b676066c community 2019-07-30 07:57:25 5 0 dependencies,package(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot   2019-09-06 09:52:22  
0 0 2 i686 zeroc-ice 8726e765bc9e472ea2049130a7c986e319713c83 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 community 2019-02-14 05:48:14 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 2 any jupyter-notebook 745be0b3e1e34be89646b38df3d965124c8dbf9e 332e24d71e80434afb6023cb98549f0c30295008 community 2019-09-07 08:06:38 6 0 build(),dependencies,package-cache,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 2 i686 lrs 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-07-10 06:30:00 6 0 build(),package-cache,pacman,pacman-sync,source,unclean-chroot      
0 0 1 i486 antlr2 ed96d28a65113ade84dc146aec26980d0411803f 413d49bb933439d18c759125e031b259cc27436c extra 2018-11-13 16:11:18 0 0        
0 0 1 i486 aom 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-07-25 13:20:21 0 0        
0 0 1 i486 appstream ae669c4c6467f721fc234418459a58f1b6f4b757 fbda3396b038487c7730dcb97f03b3fc11ff0bff extra 2019-09-25 19:06:14 0 0        
0 0 1 i686 bluedevil b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:41 0 0        
0 0 1 pentium4 bluedevil b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:41 0 0        
0 0 1 i486 breeze-gtk b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:43 0 0        
0 0 1 i686 breeze-gtk b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:43 0 0        
0 0 1 pentium4 breeze-gtk b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:43 0 0        
0 0 1 i486 cni-plugins e1176e337f5f212b51057a19c9b2ffefa6436b51 bea9bdb08321e8f1283448854a595d0bbe8da426 community 2019-08-17 19:35:45 0 0        
0 0 1 i486 couchdb 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-04-07 08:18:19 0 0        
0 0 1 i686 discover b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:44 0 0        
0 0 1 pentium4 discover b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:44 0 0        
0 0 1 i486 dmd eb84466174eaf055af49ed29484c9246430166d1 985d9a98ab146c9a436f5e40584202de63c10ebc community 2019-09-15 23:01:02 0 0        
0 0 1 i686 drkonqi b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:44 0 0        
0 0 1 pentium4 drkonqi b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:44 0 0        
0 0 1 i486 fcron 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-01-13 12:36:25 0 0        
0 0 1 i486 foomatic-db-engine 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-03-29 22:09:41 0 0        
0 0 1 i486 freeverb3 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-04 18:56:18 0 0        
0 0 1 i486 gap 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 20:26:09 0 0       nlopc46-i486bs1
0 0 1 i686 gnome-online-accounts 90626b5703adfcc6184cb6f7f60320fcbf8f14d0 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 22:41:50 0 0        
0 0 1 pentium4 gnome-online-accounts 90626b5703adfcc6184cb6f7f60320fcbf8f14d0 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 22:41:50 0 0        
0 0 1 i486 go-ethereum 6561aefcd880b46641e47ee923b5de68353e1e04 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-05 11:07:38 0 0        
42 0 1 i486 go-tools 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 15:22:59 0 0        
0 0 1 i486 grantlee 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-04-10 16:47:19 0 0        
0 0 1 i486 gwenhywfar 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-29 22:54:52 0 0        
0 0 1 i486 haskell-hosc 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-03 13:58:02 0 0        
0 0 1 i486 haskell-io-storage 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-17 03:19:47 0 0        
0 0 1 i486 haskell-microspec 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-03 13:54:52 0 0        
0 0 1 i486 haskell-xdg-basedir 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-17 03:22:36 0 0        
0 0 1 i486 highlight 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-08-03 08:00:08 0 0        
0 0 1 i486 java-atk-wrapper 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-04-25 20:12:41 0 0        
0 0 1 i686 kdewebkit b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:15 0 0        
0 0 1 pentium4 kdewebkit b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:15 0 0        
0 0 1 i486 keybase 6cd4251555b29fa11acb61cad538fb093c9e429e 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-10 17:40:29 0 0        
0 0 1 i686 kgamma5 b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:47 0 0        
0 0 1 pentium4 kgamma5 b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:47 0 0        
0 0 1 i686 kinfocenter b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:37 0 0        
0 0 1 pentium4 kinfocenter b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:37 0 0        
0 0 1 i486 kjs b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:52 0 0        
0 0 1 i686 kmediaplayer b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:18 0 0        
0 0 1 pentium4 kmediaplayer b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:18 0 0        
0 0 1 i686 ksshaskpass b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:49 0 0        
0 0 1 pentium4 ksshaskpass b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:49 0 0        
0 0 1 i686 kwallet-pam b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:50 0 0        
0 0 1 pentium4 kwallet-pam b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:50 0 0        
0 0 1 i686 kwrited b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:52 0 0        
0 0 1 pentium4 kwrited b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:52 0 0        
0 0 1 i486 lazarus b8b1300695dac5029936f0d9f66b78a2bf5674fe ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 08:50:51 0 0        
0 0 1 i486 libdbusmenu-qt 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-05-01 09:28:06 0 0        
0 0 1 i486 libde265 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-06-20 12:28:33 0 0        
0 0 1 i486 libextractor 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-20 21:34:20 0 0        
0 0 1 i486 libnitrokey 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-07-01 20:00:57 0 0        
0 0 1 i486 libphonenumber 2e18278fe9468d50f7cd5930fc46db3f164b5eaf ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d extra 2019-10-06 09:52:35 0 0        
0 0 1 i486 libvncserver 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-01-26 09:19:28 0 0        
0 0 1 i486 libwmf 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-04-23 10:07:57 0 0        
0 0 1 i486 libxfce4util 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-11 16:18:16 0 0        
0 0 1 i486 lightdm 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-06-20 20:56:31 0 0        
0 0 1 i486 mlt 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-05-08 06:44:24 0 0        
0 0 1 i486 openbabel de1db0cf0638fd52cffecc6d13d7dcd747b503cd 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b extra 2019-10-13 09:31:56 0 0        
0 0 1 i486 openimageio 66f27159e8a83be4e9bb362935b0446610cc07e3 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 14:36:14 0 0        
0 0 1 i486 pdcurses 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-09 10:04:58 0 0        
0 0 1 i686 plasma-sdk b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:56 0 0        
0 0 1 pentium4 plasma-sdk b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:56 0 0        
0 0 1 i686 plasma-thunderbolt b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:56 0 0        
0 0 1 pentium4 plasma-thunderbolt b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:56 0 0        
0 0 1 any plasma-workspace-wallpapers b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:58 0 0        
0 0 1 i486 poxml c3caaf18a0098ece7066dc3bbcb812fc848ea56c dcf6fdb49c14c6b6bb77a61cc922c6aea93fed9c extra 2019-10-10 12:12:54 0 0        
0 0 1 i686 pypy 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 15:23:28 0 0        
0 0 1 pentium4 pypy 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 15:23:28 0 0        
0 0 1 i486 python-matplotlib 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-07-01 13:50:04 0 0        
0 0 1 any python-prompt_toolkit 01cdf499852cbe5451c3e34a5d7ae3bdf613fe67 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-16 00:10:36 0 0        
0 0 1 any python-securesystemslib 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:30:40 0 0        
0 0 1 i486 python2-matplotlib 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-03-30 21:24:27 0 0        
0 0 1 i486 qtcurve 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-11 16:18:21 0 0        
0 0 1 i486 rubberband 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-18 14:41:40 0 0        
0 0 1 i486 sbcl 6a310467c34577fe3c4d8a3bc69960da2193238d 8d479a39ca6bbd887c3bf0e330598a8225c5695e extra 2019-08-24 13:22:07 0 0        
0 0 1 i486 scim 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-05-01 09:52:06 0 0        
0 0 1 i686 sddm-kcm b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:59 0 0        
0 0 1 pentium4 sddm-kcm b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:59 0 0        
0 0 1 i486 suil 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-08 20:28:48 0 0        
0 0 1 i486 syntax-highlighting b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:47 0 0        
0 0 1 i486 usbguard 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-03-12 20:46:37 0 0        
0 0 1 i686 user-manager b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:53:00 0 0        
0 0 1 pentium4 user-manager b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:53:00 0 0        
0 0 1 i686 virtualbox-modules-arch 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 19:43:30 0 1        
0 0 1 pentium4 virtualbox-modules-arch 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 19:43:30 0 1        
0 0 1 i486 zint c3aa5ed76a1880b1d8cb711cc331f020f8841691 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-04 16:07:48 0 0        
0 0 1 i686 squeak-vm 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-06-06 09:31:13 0 0   wait for FS#63507    
0 0 1 pentium4 squeak-vm 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-06-06 09:31:13 0 0   wait for FS#63507    
0 0 1 i686 dmapi c266a266703c859b31821b67f812afa0f165fe1e de3cbc0a722297a51c29602bab94d2c1b676066c extra 2018-06-05 07:17:46 1 0 source      
0 0 1 pentium4 dmapi c266a266703c859b31821b67f812afa0f165fe1e de3cbc0a722297a51c29602bab94d2c1b676066c extra 2018-06-05 07:17:46 1 0 source      
0 0 1 i686 grafana 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 09:09:55 1 0 build()      
0 0 1 pentium4 grafana 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 09:09:55 1 0 build()      
0 0 1 i486 plasma-thunderbolt b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:56 1 0 dependencies      
0 0 1 i486 python-pandas 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-12 12:25:16 1 0 build()      
0 0 1 i486 vigra b8b1300695dac5029936f0d9f66b78a2bf5674fe ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 09:50:28 1 0 dependencies      
0 0 1 i686 libcerf 07f95b412f439efca97c2d5c27d1ee86fdaba045 94b9d9f1f4740a8f2b373e794f6d835099e1c831 extra 2019-02-28 16:10:39 1 0 source wait for FS#63746    
0 0 1 pentium4 libcerf 07f95b412f439efca97c2d5c27d1ee86fdaba045 94b9d9f1f4740a8f2b373e794f6d835099e1c831 extra 2019-02-28 16:10:39 1 0 source wait for FS#63746    
0 0 1 i486 borg 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-25 16:59:56 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 1 i486 brise 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-05-19 15:19:05 2 0 build(),pacman-sync   2018-06-15 01:54:20  
0 0 1 i686 containerd 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 14:51:23 2 0 check(),pacman      
0 0 1 i486 curaengine f88a392bdb3a66123795aa3d4c556c488b5a99b2 fbda3396b038487c7730dcb97f03b3fc11ff0bff community 2019-09-26 15:19:22 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 1 i486 intel-gmmlib 8e2417cfbd31b2200ba061ddf7a37e1b79f92943 98fc89e9210b21d388a59032e9c45acc9818a29f community 2019-09-19 20:48:17 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 i486 libkkc-data 0e56f35d0b0a2f16eb3b6763294e8f803097271c 413d49bb933439d18c759125e031b259cc27436c community 2018-06-09 07:26:18 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 i486 liquid-dsp 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-14 12:31:24 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 i486 python-numexpr 7bb0969c6bddf4ce5db25cb6c7e899a2f7de9d61 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-03 20:41:22 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 1 i486 qmltermwidget 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-12-21 07:09:11 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i486 serialdv bb645a03e3066245902df48d4c57f665e4d0f893 de3cbc0a722297a51c29602bab94d2c1b676066c community 2019-07-30 07:57:25 2 0 package(),pacman-sync   2019-09-06 09:52:22  
0 0 1 i486 swig cecebba454b2e48cbb55feacfa3bc4feeb18f3e7 175642141e4ab41eb04af23d9528cd1641969694 extra 2019-08-22 16:34:20 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 1 i686 libpagemaker 597e67ba47066683807cd3da47703cb087b26479 ee6b633a178ba001106ba9d90950e8fcbd6a91d2 extra 2018-01-12 19:39:55 2 0 build(),pacman-sync wait for FS#62165    
0 0 1 pentium4 libpagemaker 597e67ba47066683807cd3da47703cb087b26479 ee6b633a178ba001106ba9d90950e8fcbd6a91d2 extra 2018-01-12 19:39:55 2 0 build(),pacman-sync wait for FS#62165    
0 0 1 pentium4 libots 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-06-06 21:49:25 2 0 build(),pacman-sync wait for FS#63466    
0 0 1 pentium4 intel-gmmlib 8e2417cfbd31b2200ba061ddf7a37e1b79f92943 98fc89e9210b21d388a59032e9c45acc9818a29f community 2019-09-19 20:48:17 3 0 build(),pacman,pacman-sync      
0 0 1 i486 lockdev 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-04-24 21:31:29 3 0 pacman-sync,prepare(),unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 sunpinyin 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-13 16:02:21 3 0 build(),pacman,pacman-sync      
0 0 1 i686 libots 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-06-06 21:49:25 3 0 build(),pacman-sync,unknown wait for FS#63466    
0 0 1 pentium4 aria2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-07-07 10:32:34 4 0 check(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot   2019-10-05 23:24:39  
0 0 1 i686 classpath 44ec319a7e10c734bfb3949ce888328ff9b6fd70 216e914ba0579088c135899c7435585bdf446320 community 2018-09-09 06:29:40 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 ganv 47326931d225fc0d040d8de8618101cb4946d8c3 d57a456faa674c24e8869a26a14c497c95accf1f community 2017-12-26 20:30:45 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 intel-gmmlib 8e2417cfbd31b2200ba061ddf7a37e1b79f92943 98fc89e9210b21d388a59032e9c45acc9818a29f community 2019-09-19 20:48:17 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 intel-graphics-compiler bd19d859b69fd6283b68b611dd59656d4cec823e 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-10 23:41:18 4 0 build(),pacman,unclean-chroot      
0 0 1 i686 kexec-tools 33dca43719dae61fc0d6c637b4079768066bf942 f03254f0d5027531bb0eade0a6d39291a82ea4f8 extra 2019-08-29 23:25:43 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 kexec-tools 33dca43719dae61fc0d6c637b4079768066bf942 f03254f0d5027531bb0eade0a6d39291a82ea4f8 extra 2019-08-29 23:25:43 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 libgsignon-glib 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-14 11:02:30 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 libgsignon-glib 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-14 11:02:30 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 libsigrok 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-04-11 12:31:09 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 libsigrok 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-04-11 12:31:09 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 osmid 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-07-23 10:01:30 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 refind-efi 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-07-23 08:37:10 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot   2018-11-19 12:42:24  
0 0 1 i686 sunpinyin 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-13 16:02:21 4 0 build(),pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 wmctrl 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-06-06 17:35:01 4 0 pacman,pacman-sync,prepare(),unknown      
0 0 1 any buildbot-www a2d9c9ec891d65672e4dd37994e0b1959feb43e9 199ce64bee18e962319bde7b7f33fbd6675365ae community 2019-09-15 00:55:22 5 0 build(),dependencies,pacman,unclean-chroot,validity      
0 0 1 pentium4 classpath 44ec319a7e10c734bfb3949ce888328ff9b6fd70 216e914ba0579088c135899c7435585bdf446320 community 2018-09-09 06:29:40 5 0 build(),pacman,pacman-sync,source,unclean-chroot      
0 0 1 i686 couchdb 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-04-07 08:18:19 5 0 build(),pacman,pacman-sync,pgp-verify,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 couchdb 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-04-07 08:18:19 5 0 build(),pacman,pacman-sync,pgp-verify,source      
0 0 1 i486 dmapi c266a266703c859b31821b67f812afa0f165fe1e de3cbc0a722297a51c29602bab94d2c1b676066c extra 2018-06-05 07:17:46 5 0 source      
0 0 1 pentium4 ganv 47326931d225fc0d040d8de8618101cb4946d8c3 d57a456faa674c24e8869a26a14c497c95accf1f community 2017-12-26 20:30:45 5 0 build(),package-cache,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i486 kexec-tools 33dca43719dae61fc0d6c637b4079768066bf942 f03254f0d5027531bb0eade0a6d39291a82ea4f8 extra 2019-08-29 23:25:43 5 0 build()      
0 0 1 i686 link-grammar 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-11-19 11:21:09 5 0 build(),pacman,pacman-sync,source,unclean-chroot      
0 0 1 i686 lockdev 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-04-24 21:31:29 5 0 pacman,pacman-sync,prepare(),unclean-chroot,unknown      
0 0 1 pentium4 lockdev 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-04-24 21:31:29 5 0 pacman,pacman-sync,prepare(),unclean-chroot,unknown      
0 0 1 i686 muffin 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-07-25 15:31:12 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 muffin 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-07-25 15:31:12 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 plasma-maliit-framework 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-05-31 02:03:01 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unknown      
0 0 1 pentium4 plasma-maliit-framework 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-05-31 02:03:01 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 i686 qt5-gsettings 8a90052b79541c1e043f0280b309c6007cbd2b89 b2b095fcddbef5a555655f2a689d27d40cbf4d42 community 2018-05-17 08:41:47 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 qt5-gsettings 8a90052b79541c1e043f0280b309c6007cbd2b89 b2b095fcddbef5a555655f2a689d27d40cbf4d42 community 2018-05-17 08:41:47 5 0 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 refind-efi 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-07-23 08:37:10 5 0 build(),pacman,pacman-sync,source,unclean-chroot   2018-11-19 12:42:24  
0 1 1 i686 virtualbox 4ae863d5c66773513fb483ccdf66314e58c81791 250c8809fe5d8dd15bb1ef6226ecd2e67a69d886 community 2019-09-17 11:01:58 5 1 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 1 1 pentium4 virtualbox 4ae863d5c66773513fb483ccdf66314e58c81791 250c8809fe5d8dd15bb1ef6226ecd2e67a69d886 community 2019-09-17 11:01:58 5 1 build(),dependencies,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 curaengine f88a392bdb3a66123795aa3d4c556c488b5a99b2 fbda3396b038487c7730dcb97f03b3fc11ff0bff community 2019-09-26 15:19:22 6 0 check(),package-cache,pacman,pacman-sync,unclean-chroot      
0 0 1 pentium4 wmctrl 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-06-06 17:35:01 6 0 pacman,pacman-sync,prepare(),unclean-chroot,unknown      
0 0 0 any ack 09b6922a7041e78cb4f8af9d064d5da69d12681d 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 17:39:14 0 0        
0 0 0 i486 acpi_call-lts 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 19:43:34 0 0        
0 0 0 i486 alertmanager d37e0faa0f9887d48e55d362837d77fd5cf5c6a1 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d extra 2019-10-04 21:33:41 0 0        
0 0 0 i486 alsa-tools 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-10-22 09:04:30 0 0        
0 0 0 i486 analitza c3caaf18a0098ece7066dc3bbcb812fc848ea56c dcf6fdb49c14c6b6bb77a61cc922c6aea93fed9c extra 2019-10-10 11:46:40 0 0        
42 0 0 i486 android-tools 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 16:03:42 0 0        
0 0 0 i486 appmenu-gtk-module 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-07-29 18:28:19 0 0        
0 0 0 i486 arduino-builder f95acf71fa537bb559afbf6d930880cd6b097468 b75fdf8e127252c37ea5b42349937bc013257439 community 2019-08-17 01:53:32 0 0        
0 0 0 i486 arduino-cli a65a18a7b625a389a9981334a869d4e52980a970 c1057ba61fc1919e9b25cdedfeb2a8132f27566c community 2019-09-17 08:18:21 0 0        
0 0 0 i486 artyfx 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-04-05 19:32:56 0 0        
0 0 0 i486 asymptote 27f989b7cd1be5cfeb9d96bc6205c7eeceaab5b2 f3947b710e8a12348d7d0f2ac815b7bebaf003c2 extra 2019-08-26 11:21:00 0 0        
0 0 0 i486 attica b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:20 0 0        
0 0 0 i486 audacious-plugins 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-02 13:45:37 0 0        
0 0 0 i486 badtouch 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-05-22 19:08:16 0 0        
0 0 0 i486 baidupcs-go d3328c6e34f1e9bceb2f9acde4fa5b7bbf1a526d 175642141e4ab41eb04af23d9528cd1641969694 community 2019-08-22 16:52:26 0 0        
0 0 0 i486 bat fcd02f8525f06dacb5cd94180c148a2b1d3fbae7 ae3a85b511affe40d0cb2db36a4aa4322fc00c12 community 2019-09-04 13:14:14 0 0        
0 0 0 i486 beats f599b7216b32e3ff333b479c6e6f6b6c9107969a 0d13752d7db211fbd70932b617a1ff13b9199b0e community 2019-10-07 10:49:15 0 0        
0 0 0 i486 bettercap 13ff41c6ccfc039ddc3bd754bf7f690e07eeb2e6 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b community 2019-10-12 10:16:01 0 0        
0 0 0 i486 bigloo 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-05-27 12:40:22 0 0        
0 0 0 i486 bitcoin b8b1300695dac5029936f0d9f66b78a2bf5674fe ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 09:49:21 0 0        
0 0 0 i486 blop.lv2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-26 20:41:29 0 0        
0 0 0 any breeze-grub b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:52:42 0 0        
0 0 0 i486 brltty 0dedd08fd9e001bd7cb90b29e45934737ea6c4bc 6995161c3262649166ef86e1f6ae71d29a7103c4 extra 2019-09-30 11:26:13 0 0        
0 0 0 i486 brook d159f04effc4f46c930e1d69e27ba469616169bb c6a345d9e9f1a8ba433026e6bbe82e2567866c6d community 2019-08-15 18:14:01 0 0        
0 0 0 i486 browserpass c76c388ea43c07bada8c1ba35ffae7d8ef29b258 5261d460a379f4f1289c6f824778459958b75ef4 community 2019-08-16 08:33:56 0 0        
0 0 0 i486 bslizr e9f7fd33fe6fafe0b0471ef7c92445000d00eeda 6995161c3262649166ef86e1f6ae71d29a7103c4 community 2019-09-30 12:40:10 0 0        
0 0 0 i486 bullet 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-01-03 01:03:29 0 0        
0 0 0 i486 bup 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-29 16:19:49 0 0        
0 0 0 i486 cbindgen dd602465dbf6c9f843646a32f78c3621a79d3ce2 010738591cacfc6deb2e61c2c4699e788a5ab9b3 extra 2019-08-26 09:08:30 0 0        
0 0 0 i486 chewing-editor 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-06-30 21:25:51 0 0        
0 0 0 i486 chezmoi 2d1e08f7120c72c68146a370d9ecc3374f769258 3a2c53b1c46a9fd0a955ebb04026a1912d8d2002 community 2019-09-20 12:30:21 0 0        
0 0 0 i486 chicken 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-20 08:16:27 0 0        
42 0 0 i486 cjdns 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-05-22 21:38:50 0 0     2019-09-19 11:18:47  
0 0 0 i486 clevis 217612c07a1afc023a2a128ba2cd9eb885c9a2d6 dcf6fdb49c14c6b6bb77a61cc922c6aea93fed9c community 2019-10-10 16:31:06 0 0        
0 0 0 i486 cobalt 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-02-03 23:42:03 0 0        
0 0 0 i486 collectd 9c9764965038bfc762453c302e2159ceff090b83 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-05 02:00:52 0 0        
42 0 0 i486 consul 98df3d78b59d3250595e3928b4e75b70470b1186 db98b6b5aab6bfb7f59b8b3d8e782aaff0db6063 community 2019-08-24 19:59:54 0 0     2019-08-30 04:32:32  
42 0 0 i486 consul-template 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 12:48:43 0 0        
0 0 0 i486 container-diff 9441d58bdf02a42fb16ad22bd386be12a740dcde 554fcbbdd992afde82d4375f4c385f63879caf8a community 2019-08-16 14:11:36 0 0        
0 0 0 i486 copyq 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-25 12:47:32 0 0        
0 0 0 i486 cppcheck bad74bf5f405b16272d14379a13585d6f4d35e85 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-02 11:58:30 0 0        
0 0 0 i486 cryptominisat5 b8b1300695dac5029936f0d9f66b78a2bf5674fe ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 09:49:29 0 0        
42 0 0 i486 crystal 518f89d56df73e66056567e7dc0ddf61ec173b77 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-10 19:42:18 0 0        
0 0 0 i486 deadbeef 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-16 23:33:02 0 0        
0 0 0 i486 dee 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-04-07 08:18:20 0 0        
0 0 0 any deheader 09b6922a7041e78cb4f8af9d064d5da69d12681d 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 16:00:41 0 0        
42 0 0 i486 dep 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 14:57:27 0 0        
0 0 0 i486 dgedit 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-02-08 13:40:21 0 0        
0 0 0 i486 diffpdf 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-06-02 12:57:05 0 0        
0 0 0 i486 diskus bfa910e1a38c11019e775b49fb672ec74f1e427f 304e6f088eddf653dde23c5c6877f7c951bee0f4 community 2019-09-21 15:47:36 0 0        
0 0 0 i486 disomaster 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-07-30 01:29:49 0 0        
0 0 0 i486 distcc 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-22 09:34:10 0 0        
0 0 0 i486 dmtcp 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-22 16:51:06 0 0        
0 0 0 i486 dns-over-https 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 17:36:53 0 0        
0 0 0 i486 dnscrypt-proxy cc03003fe59609467b1a7072e6dbaaeadb703992 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b community 2019-10-13 21:30:59 0 0        
0 0 0 i486 docker-machine 3029a58b7e87b02fd01eac065374d24ccfbe298c 71c2cdbb124d3074868b84289f5d76dac3443f2c community 2019-09-03 18:09:55 0 0        
0 0 0 i486 dopewars 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-07-02 19:46:32 0 0        
0 0 0 i486 drumkv1 ac9f9e756cea20dc04b02074a098105d4615960a 5257edba035b25d1dd89fe814f67ba6ae78603f4 community 2019-09-24 09:08:27 0 0        
0 0 0 i486 dumb 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-20 17:07:31 0 0        
0 0 0 i686 elasticsearch 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 13:59:30 0 0        
0 0 0 i486 erlang-nox 513429e41c79c41357073cd0ef144825d23de765 addea8798242eb09131b5b817cb5da44c9a72ee6 community 2019-09-18 13:18:57 0 0        
0 0 0 i486 eteroj.lv2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-04-15 18:23:48 0 0        
0 0 0 i486 evilginx 9441d58bdf02a42fb16ad22bd386be12a740dcde 554fcbbdd992afde82d4375f4c385f63879caf8a community 2019-08-16 14:00:19 0 0        
42 0 0 i486 exa 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-07-20 12:40:44 0 0        
0 0 0 i486 fabla 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-04-05 18:55:45 0 0        
0 0 0 i486 fd d60cc5870f704d6c8419b39042c6ab250c4b7bda b2d5a58cdda34b8bd196e0f70d3963d458248d7f community 2019-09-16 22:48:27 0 0        
0 0 0 i486 fio f70000c1d545f00927be1f7357d6d984636ea216 5257edba035b25d1dd89fe814f67ba6ae78603f4 community 2019-09-23 22:16:03 0 0        
0 0 0 i486 flameshot 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-02-20 05:14:13 0 0        
0 0 0 i486 fomp.lv2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-26 21:27:03 0 0        
0 0 0 i486 fox 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-10-01 14:59:29 0 0        
33 0 0 i486 fzf 54b6b5b2d38b3dff395febef064cb24fa17089d0 605381429090dabd06c6a3be73494fb8119eff4d community 2019-08-16 08:20:49 0 0        
0 0 0 i486 gcab d35e535f8ea3c71673b6fd72129894698579a9a4 d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e extra 2019-10-08 10:28:15 0 0        
0 0 0 i486 geckodriver d0b6ecbcfaa90067789a60b62bea68fde3788312 d398ef220768b74038625196be7de7b573acc556 community 2019-09-13 13:49:35 0 0        
0 0 0 i486 geonkick 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 20:59:13 0 0        
0 0 0 i486 gifski a65a18a7b625a389a9981334a869d4e52980a970 c1057ba61fc1919e9b25cdedfeb2a8132f27566c community 2019-09-17 08:57:24 0 0        
0 0 0 i486 ginac f70000c1d545f00927be1f7357d6d984636ea216 5257edba035b25d1dd89fe814f67ba6ae78603f4 community 2019-09-23 20:07:42 0 0        
42 0 0 i486 git-lfs 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 15:11:14 0 0        
42 0 0 i486 gitea a0e71d787009a21d509010d33f6fdac8063f40fa 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-11 14:17:46 0 0        
0 0 0 i486 gitlab-workhorse 518f89d56df73e66056567e7dc0ddf61ec173b77 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-10 19:41:57 0 0        
0 0 0 i486 gitprompt-rs 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-12-28 20:31:40 0 0        
0 0 0 i486 glider 66f27159e8a83be4e9bb362935b0446610cc07e3 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 10:47:14 0 0        
0 0 0 i486 gmsynth.lv2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-03-07 21:46:22 0 0        
34 0 0 i486 gnome-themes-extra 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-03-24 22:53:19 0 0        
0 0 0 i486 go-bindata 4432b69be76921ef82b6b29219a0b094dfc39b1e ee6b633a178ba001106ba9d90950e8fcbd6a91d2 community 2019-08-16 07:32:49 0 0        
0 0 0 i486 go-ipfs e1176e337f5f212b51057a19c9b2ffefa6436b51 bea9bdb08321e8f1283448854a595d0bbe8da426 community 2019-08-17 19:10:35 0 0        
0 0 0 i486 go-md2man 26c92949f3b8ba8eda3d1680f4b96c7992e73709 e31d618b30113e954d4e189b5b603571b17ca53a community 2019-09-18 17:12:03 0 0        
0 0 0 i486 gocryptfs 3ab8d57ac1a1d746ec9a3b26e1fa1a8011c80135 6fa40a2aa4ef6a60f66d3dafcfdbde2c2dd60ef0 community 2019-10-06 23:43:44 0 0        
0 0 0 i486 godep d159f04effc4f46c930e1d69e27ba469616169bb c6a345d9e9f1a8ba433026e6bbe82e2567866c6d community 2019-08-15 18:22:11 0 0        
42 0 0 i486 gopass 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 12:44:10 0 0        
0 0 0 i486 gost d159f04effc4f46c930e1d69e27ba469616169bb c6a345d9e9f1a8ba433026e6bbe82e2567866c6d community 2019-08-15 18:57:07 0 0        
0 0 0 i486 gpsbabel 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-08-05 18:17:52 0 0        
0 0 0 i486 gpxsee d80d7aa88bc69a417bdb6fc8c883bb63093d8283 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b community 2019-10-11 19:24:11 0 0        
0 0 0 i486 gutenprint 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-29 17:55:13 0 0        
0 0 0 i486 gx 4432b69be76921ef82b6b29219a0b094dfc39b1e ee6b633a178ba001106ba9d90950e8fcbd6a91d2 community 2019-08-16 07:06:25 0 0        
0 0 0 i486 gx-go 4432b69be76921ef82b6b29219a0b094dfc39b1e ee6b633a178ba001106ba9d90950e8fcbd6a91d2 community 2019-08-16 07:05:01 0 0        
0 0 0 i486 gxplugins.lv2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-23 18:47:34 0 0        
0 0 0 i486 haskell-broadcast-chan 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-17 03:32:58 0 0        
0 0 0 i486 haskell-nanospec 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-03 13:54:12 0 0        
0 0 0 i686 haskell-turtle bf4e2274b7255aeab869c7b4ceacb862e3448d37 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 20:06:30 0 0        
0 0 0 pentium4 haskell-turtle bf4e2274b7255aeab869c7b4ceacb862e3448d37 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 20:06:30 0 0        
42 0 0 i486 hcloud 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 15:55:59 0 0        
0 0 0 i686 hexchat bf4e2274b7255aeab869c7b4ceacb862e3448d37 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 20:17:22 0 0        
0 0 0 pentium4 hexchat bf4e2274b7255aeab869c7b4ceacb862e3448d37 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 20:17:22 0 0        
0 0 0 i486 hexyl 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-06-02 17:52:25 0 0        
0 0 0 i486 hey 5a7b2c6bbc3e4baf09783f219dbf0b6f79981afc ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-04 21:12:16 0 0        
0 0 0 i486 hub 44b0416ed0cce71fa10c49463063b409562c9093 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-03 23:20:50 0 0        
0 0 0 i486 hugo 66f27159e8a83be4e9bb362935b0446610cc07e3 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 16:12:11 0 0        
0 0 0 i486 hyperfine 61b2a686002c420ec33aa26bfe702f9add920955 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b community 2019-10-13 15:44:47 0 0        
0 0 0 i486 i7z 8726e765bc9e472ea2049130a7c986e319713c83 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 community 2019-04-30 20:27:35 0 0        
0 0 0 i486 icedtea-web d89514430e7320bc38fe95d6472351f3f921041a 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c extra 2019-10-10 21:03:50 0 0        
0 0 0 i486 icewm a615c597dbd96fdc0d55826ad255803b064a3a22 c1057ba61fc1919e9b25cdedfeb2a8132f27566c extra 2019-09-17 06:11:04 0 0        
0 0 0 i486 infamousplugins 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-04-15 21:45:52 0 0        
42 0 0 i486 influxdb 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 15:53:12 0 0        
0 0 0 i486 intel-media-sdk eda8f3c769dd85a5a33c940c1719766f907e5c0d 99c1217aa67bf25df39ed5a346ac628cc80ae35f community 2019-10-01 19:47:54 0 0        
0 0 0 i686 intel-media-sdk eda8f3c769dd85a5a33c940c1719766f907e5c0d 99c1217aa67bf25df39ed5a346ac628cc80ae35f community 2019-10-01 19:47:54 0 0        
0 0 0 pentium4 intel-media-sdk eda8f3c769dd85a5a33c940c1719766f907e5c0d 99c1217aa67bf25df39ed5a346ac628cc80ae35f community 2019-10-01 19:47:54 0 0        
0 0 0 i486 java-rxtx 5e39484181f0a9ceba924711548e9f20e91de723 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-04 11:11:34 0 0        
0 0 0 i486 javasqlite 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-12-05 08:36:25 0 0        
0 0 0 i486 jsonrpc-glib 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-10 18:42:22 0 0        
0 0 0 i486 kak-lsp f86a3f0d87e1be8830ac0ebd24e26135dd5924d3 99c1217aa67bf25df39ed5a346ac628cc80ae35f community 2019-10-01 15:47:54 0 0        
0 0 0 i486 kcptun ac430c531c12f5d7afc7b958b0701fd57e3ccbdb fbda3396b038487c7730dcb97f03b3fc11ff0bff community 2019-09-26 06:29:47 0 0        
0 0 0 i486 kdiagram 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-27 07:42:14 0 0        
0 0 0 i486 kdnssd b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:00 0 0        
0 0 0 i486 kholidays b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:01 0 0        
0 0 0 i486 kimageformats b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:02 0 0        
0 0 0 i486 kitemmodels b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:03 0 0        
0 0 0 i686 kjsembed b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:17 0 0        
0 0 0 pentium4 kjsembed b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:17 0 0        
0 0 0 i486 kplotting b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:36 0 0        
0 0 0 i486 kubectl 043eca14dc3fb5298df59a2bd6f688cc6e5d0546 f03254f0d5027531bb0eade0a6d39291a82ea4f8 community 2019-08-29 23:02:22 0 0        
0 0 0 i486 launchy 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-04-29 21:03:33 0 0        
0 0 0 i486 libcloudproviders 1a501766253d42ff64528178573f08e54747dde7 199ce64bee18e962319bde7b7f33fbd6675365ae community 2019-09-14 17:18:30 0 0        
0 0 0 i486 libdbi-drivers 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-01-18 10:45:06 0 0        
0 0 0 i486 libgexiv2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-20 21:34:21 0 0        
0 0 0 i486 libgit2-glib 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-08 17:56:29 0 0        
0 0 0 i486 libgnome-keyring 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-03-24 22:45:44 0 0        
0 0 0 i486 libgpod 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-02-23 15:52:11 0 0        
0 0 0 i486 libgsignon-glib 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-14 11:02:30 0 0        
0 0 0 i486 libindi 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-05 18:11:03 0 0        
0 0 0 i486 libmanette c3aa5ed76a1880b1d8cb711cc331f020f8841691 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-04 16:10:06 0 0        
0 0 0 i486 libmediaart 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-02-05 04:58:46 0 0        
0 0 0 i486 libmygpo-qt 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-04-28 21:54:25 0 0        
0 0 0 i486 librecad 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-11-08 09:31:16 0 0        
0 0 0 i486 libsidplayfp 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-09 09:19:54 0 0        
0 0 0 i486 libsvm dcdd1534d2f0876cb53ccbe8a8ee8d7d8ca03c90 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-03 11:52:41 0 0        
0 0 0 i486 lighttpd 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-05-28 16:53:06 0 0        
0 0 0 i486 link 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-03-15 12:01:35 0 0        
0 0 0 i486 lsd 9c78ebf3f514e3879951d98d908e1cdda3311c03 50d7864c2b27b22caae3716f57a00e5d63b13cd8 community 2019-08-06 22:26:50 0 0        
0 0 0 i486 lshw 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-11-13 15:54:32 0 0        
0 0 0 i486 luadbi 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-17 15:42:59 0 0        
0 0 0 i486 lv2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-28 20:09:16 0 0        
0 0 0 i486 lvtk 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-07 09:38:44 0 0        
0 0 0 i486 matterbridge 1ac53ca38f8b3f1a5a26773caafdabd2bf14530e ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-05 10:23:42 0 0        
42 0 0 i486 mda.lv2 8726e765bc9e472ea2049130a7c986e319713c83 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 community 2018-05-21 15:33:54 0 0        
0 0 0 i486 meshbird ea0bbe712032ecb051d829da57d8ca7decaf7ed1 c6a345d9e9f1a8ba433026e6bbe82e2567866c6d community 2019-08-16 04:36:36 0 0        
0 0 0 i486 minikube ac9f9e756cea20dc04b02074a098105d4615960a 5257edba035b25d1dd89fe814f67ba6ae78603f4 community 2019-09-24 13:15:48 0 0        
0 0 0 i486 minio f1e94bc0fa0d0e0509931e91ba55cfe64c066f95 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b community 2019-10-12 16:04:01 0 0        
0 0 0 i486 minio-client d47c666819d1807375c74ba209420ec42ea091f3 d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e community 2019-10-08 15:24:58 0 0        
0 0 0 i486 mlton 8726e765bc9e472ea2049130a7c986e319713c83 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 community 2018-02-09 08:14:35 0 0        
0 0 0 i486 monitoring-plugins 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-01-18 10:45:09 0 0        
0 0 0 i486 mp3info 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-05-20 14:53:40 0 0        
0 0 0 i486 mustache-d eb84466174eaf055af49ed29484c9246430166d1 985d9a98ab146c9a436f5e40584202de63c10ebc community 2019-09-15 23:04:52 0 0        
0 0 0 i486 mygui 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2017-08-13 22:01:05 0 0        
0 0 0 i486 nasm 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2019-01-22 23:05:54 0 0        
0 0 0 i486 nautilus-sendto 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-09-17 18:06:09 0 0        
0 0 0 i486 nlopt 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-04-14 22:12:40 0 0        
0 0 0 i486 notepadqq 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-12-27 00:14:53 0 0        
0 0 0 i486 opensips 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-26 11:32:02 0 0        
0 0 0 i486 owl-lisp 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-05-13 22:42:01 0 0        
0 0 0 i486 owncloud-client 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-03-18 16:19:07 0 0        
0 0 0 any oxygen-icons b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:10 0 0        
42 0 0 i486 packer 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 12:54:20 0 0        
0 0 0 i486 pacmanlogviewer 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2017-12-08 09:58:39 0 0        
0 0 0 i486 padthv1 ac9f9e756cea20dc04b02074a098105d4615960a 5257edba035b25d1dd89fe814f67ba6ae78603f4 community 2019-09-24 09:05:46 0 0        
0 0 0 i486 parity-ethereum 749005c058841bcaf070acbfc536a7bfcae1c60c 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-27 04:46:21 0 0        
0 0 0 i486 pdfmixtool 3624977ef5b63e68cc11274292ec2ca20a174007 789ae364570db9c00aa25b6f3e840850f6003667 community 2019-09-05 08:26:11 0 0        
42 0 0 i486 percona-toolkit f599b7216b32e3ff333b479c6e6f6b6c9107969a 0d13752d7db211fbd70932b617a1ff13b9199b0e community 2019-10-07 08:33:27 0 0        
0 0 0 i486 perl-glib-object-introspection 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-11 03:27:19 0 0        
0 0 0 i486 perl-inline-java 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-06-11 03:27:40 0 0        
0 0 0 i686 pkgfile 27e121c12df9a6586e0ee635e7e0d47720062963 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 23:59:29 0 0        
0 0 0 pentium4 pkgfile 27e121c12df9a6586e0ee635e7e0d47720062963 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 23:59:29 0 0        
0 0 0 i486 powerdns-recursor b8b1300695dac5029936f0d9f66b78a2bf5674fe ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 09:50:14 0 0        
0 0 0 i486 prison b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:11 0 0        
0 0 0 i686 processing 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-07-24 22:17:21 0 0        
0 0 0 i486 prometheus 16d42aafb815012b6ea36062f2059d2bf0ca3135 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-14 19:17:40 0 0        
0 0 0 i486 prometheus-node-exporter 47d5c0c5eecbaf6aebe71e68f8e6ecc137746768 bea9bdb08321e8f1283448854a595d0bbe8da426 extra 2019-08-17 19:12:24 0 0        
0 0 0 i486 pycharm-community-edition 49ebe1553f3a1fa5f4fb16f821be458778935d82 fbda3396b038487c7730dcb97f03b3fc11ff0bff community 2019-09-26 08:41:36 0 0        
0 0 0 i686 pycharm-community-edition 49ebe1553f3a1fa5f4fb16f821be458778935d82 fbda3396b038487c7730dcb97f03b3fc11ff0bff community 2019-09-26 08:41:36 0 0        
0 0 0 any pyenv 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:40:08 0 0        
0 0 0 i486 qastools ad8d2bc3f7276a378a5621c90d4c40f00798f91d ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-03 13:35:48 0 0        
0 0 0 i486 qbittorrent 2e523ff6e397b24caf4e899b83941c9eebbc7ecd 2d57e4444069b8b6fb87a66fd47c0e0e01e2aa5b community 2019-08-05 03:24:30 0 0        
0 0 0 i486 qmidictl 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-07-12 17:30:03 0 0        
0 0 0 i486 qstardict 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-01-27 21:15:26 0 0        
0 0 0 i486 qt5ct 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-04 20:39:44 0 0        
0 0 0 i486 qtpass e6187655bb5091e3a04fae5d880a78d4fb7c77f0 d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e community 2019-10-09 14:10:45 0 0        
0 0 0 i486 qxgedit 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-07-12 17:39:15 0 0        
0 0 0 i486 r8168-lts 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 19:43:35 0 0        
0 0 0 i486 radamsa 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-05-13 22:46:35 0 0        
0 0 0 i686 razercfg 01cdf499852cbe5451c3e34a5d7ae3bdf613fe67 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 22:47:17 0 0        
0 0 0 pentium4 razercfg 01cdf499852cbe5451c3e34a5d7ae3bdf613fe67 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 22:47:17 0 0        
0 0 0 i486 rbutil 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-06-03 09:35:21 0 0        
0 0 0 i486 rclone 081f271b0fbf599d30fd4db31c036c64933775fc 0d13752d7db211fbd70932b617a1ff13b9199b0e community 2019-10-07 20:46:25 0 0        
42 0 0 i486 remacs 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-04-30 11:24:35 0 0        
42 0 0 i486 restic 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 14:45:12 0 0        
0 0 0 i486 rink 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-01-16 05:39:16 0 0        
0 0 0 i486 ripgrep 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-08-02 11:51:07 0 0        
0 0 0 i486 rshijack 8726e765bc9e472ea2049130a7c986e319713c83 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 community 2018-05-10 15:17:30 0 0        
0 0 0 i686 rust cfe9c18a3bf9925e3206244846df8615171e86ef 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c extra 2019-10-10 23:40:52 0 0        
0 0 0 i486 rust-bindgen 969513bd23f46267787cdeb0ad3ac953f394ec05 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-04 06:47:41 0 0        
0 0 0 i486 rust-racer affb6810bdb3b5056fe022afacc7760f6e1410c1 d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e community 2019-10-08 17:20:54 0 0        
0 0 0 i486 samplv1 ac9f9e756cea20dc04b02074a098105d4615960a 5257edba035b25d1dd89fe814f67ba6ae78603f4 community 2019-09-24 09:14:43 0 0        
0 0 0 i486 scantailor 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-28 21:09:28 0 0        
0 0 0 i486 sd 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-06-23 22:23:14 0 0        
0 0 0 i486 sddm 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2019-03-31 08:59:15 0 0        
0 0 0 i486 shadowsocks-v2ray-plugin afc5916738b050ce743bce0fd2bcd86959add246 d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e community 2019-10-08 22:20:02 0 0        
42 0 0 i486 shards 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-08-10 00:44:21 0 0        
0 0 0 i686 shellcheck 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:26:14 0 0        
0 0 0 pentium4 shellcheck 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 14:26:14 0 0        
0 0 0 i486 shellharden 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-08-05 12:09:12 0 0        
0 0 0 i486 shfmt ea0bbe712032ecb051d829da57d8ca7decaf7ed1 c6a345d9e9f1a8ba433026e6bbe82e2567866c6d community 2019-08-16 04:52:38 0 0        
0 0 0 i486 shotgun d0b6ecbcfaa90067789a60b62bea68fde3788312 d398ef220768b74038625196be7de7b573acc556 community 2019-09-13 12:55:54 0 0        
0 0 0 i486 skim 5d8dd8ffd6da9e7e14b6a84f119151e4846ae855 fa30b8c33fc6a632309427035dfd643488f3e70f community 2019-09-22 01:02:42 0 0        
0 0 0 i486 smalltalk 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-01-13 12:38:34 0 0        
0 0 0 i486 smtube 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-06-17 07:07:37 0 0        
0 0 0 i486 sn0int 0cbf9ca10d009fd893d1eaa7210be4611c9a144b 38225aa466287b94673dde34d3ce4b9765238f02 community 2019-08-26 15:45:18 0 0        
0 0 0 i486 sniffglue 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-06-21 17:22:42 0 0        
0 0 0 i486 solfege 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-31 22:20:48 0 0        
0 0 0 i486 sonnet b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:24 0 0        
0 0 0 i486 sorcer 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-04-05 19:22:13 0 0        
0 0 0 i486 sqlitebrowser 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-05-22 18:54:17 0 0        
0 0 0 i486 stlink 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-10-07 14:18:36 0 0        
0 0 0 i486 stratisd 955efae250848bc8300a25f02d7d93b928da02bd b17ec069357b867ff9c47d6f6f5dc9354d557551 community 2019-08-19 11:42:57 0 0        
0 0 0 i486 sugar-artwork 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-19 02:03:31 0 0        
0 0 0 i486 svgcleaner 8726e765bc9e472ea2049130a7c986e319713c83 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 community 2018-05-20 14:51:52 0 0        
0 0 0 i486 swi-prolog 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-08-23 13:05:18 0 0        
0 0 0 i486 swt 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2018-11-28 20:24:39 0 0        
0 0 0 i486 syncthing 727cdb7b10a6cfdbaaeba943ef6e06aa55dbb06c 195a8c09fff2f0520c0871e3d33e8d8895f05c7a community 2019-09-08 19:23:39 0 0        
0 0 0 i686 syndication b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:14 0 0        
0 0 0 pentium4 syndication b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:50:14 0 0        
0 0 0 i486 synthv1 ac9f9e756cea20dc04b02074a098105d4615960a 5257edba035b25d1dd89fe814f67ba6ae78603f4 community 2019-09-24 09:06:38 0 0        
0 0 0 i486 template-glib 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-10 18:42:19 0 0        
42 0 0 i486 terraform 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 12:58:49 0 0        
42 0 0 i486 texmacs 250cec1261384a04b9f6bc0d0e616424daae8dc5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 extra 2019-08-02 21:15:47 0 0        
0 0 0 i486 texstudio 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-05-24 03:57:48 0 0        
0 0 0 i486 texworks 5d3877867e1578a57bb80f841933761be026d021 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-11 15:44:06 0 0        
0 0 0 i486 threadweaver b0dbfa9137daafa496974364e956ae419def4b5e 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-15 13:49:39 0 0        
0 0 0 i486 thrift 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-04-29 21:13:48 0 0        
0 0 0 i486 toastify f95acf71fa537bb559afbf6d930880cd6b097468 b75fdf8e127252c37ea5b42349937bc013257439 community 2019-08-16 23:26:06 0 0        
0 0 0 i486 tokei 5d8dd8ffd6da9e7e14b6a84f119151e4846ae855 fa30b8c33fc6a632309427035dfd643488f3e70f community 2019-09-21 23:18:28 0 0        
0 0 0 i486 tomcat-native 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-07-17 15:02:27 0 0        
0 0 0 i486 tp_smapi-lts 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 19:43:36 0 0        
0 0 0 i486 tumbler 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-11 22:18:19 0 0        
0 0 0 i486 tvtime 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-12-25 10:45:51 0 0        
0 0 0 i486 ulogd 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-01-18 10:46:45 0 0        
0 0 0 i486 umockdev 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-09-08 19:01:23 0 0        
0 0 0 i486 unison 55f806e6a9afaa307b3fdd96ca9759223ffc4f92 dcf6fdb49c14c6b6bb77a61cc922c6aea93fed9c extra 2019-10-10 09:52:23 0 0        
0 0 0 i486 v2ray d159f04effc4f46c930e1d69e27ba469616169bb c6a345d9e9f1a8ba433026e6bbe82e2567866c6d community 2019-08-15 18:46:01 0 0        
42 0 0 i486 vault 2e523ff6e397b24caf4e899b83941c9eebbc7ecd 2d57e4444069b8b6fb87a66fd47c0e0e01e2aa5b community 2019-09-01 15:08:17 0 0     2019-09-04 08:02:44  
0 0 0 i486 vegeta 6fe1ae2ce12eb4e4096e63884bc92bd3380d3d9f ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-05 17:10:22 0 0        
0 0 0 i486 vivid 8726e765bc9e472ea2049130a7c986e319713c83 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 community 2018-12-28 20:42:01 0 0        
0 0 0 i486 vmpk 15dae765673ebc3afaeeb558ff5d0830627413ec 8339c1aa2346bd80829aa1812ebc9f6bbe94fc4c community 2019-09-01 18:10:21 0 0        
0 0 0 i486 vym 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-07-28 20:32:36 0 0        
0 0 0 i486 watchexec 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-05-29 14:59:18 0 0        
0 0 0 i486 webhook eb83af433e13623da182e179c5dd7bb564882de6 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-27 19:25:54 0 0        
0 0 0 i486 wings3d 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-04-22 23:24:45 0 0        
0 0 0 i486 wireguard-lts 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 19:43:37 0 0        
0 0 0 i486 xcircuit 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-08-21 01:33:40 0 0        
0 0 0 i486 xmms2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-11 03:31:37 0 0        
0 0 0 i486 xpdf 4d677212e04c0825c981d59cf47f9ae9f72747d6 8339c1aa2346bd80829aa1812ebc9f6bbe94fc4c community 2019-09-01 23:48:01 0 0        
0 0 0 i486 xsecurelock 9c539fb39ddf3ad214aebde5d1d1d5582674a9c8 8d479a39ca6bbd887c3bf0e330598a8225c5695e community 2019-09-12 23:44:59 0 0        
0 0 0 any yamllint 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 13:51:24 0 0        
0 0 0 any youtube-dl 60e33518dab740bcc3f8242b608d70f51e91d521 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 22:39:52 0 0        
0 0 0 i486 yubikey-touch-detector c76c388ea43c07bada8c1ba35ffae7d8ef29b258 5261d460a379f4f1289c6f824778459958b75ef4 community 2019-08-16 08:27:22 0 0        
0 0 0 i486 netwatch 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-11-13 12:08:22 0 0   wait for FS#60799    
0 0 0 i486 dsniff 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-05-01 22:40:58 0 0   wait for FS#63504    
0 0 0 i686 dsniff 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-05-01 22:40:58 0 0   wait for FS#63504    
0 0 0 pentium4 dsniff 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-05-01 22:40:58 0 0   wait for FS#63504    
0 0 0 i486 babl ce3860bdcc736bdc3cc77d76166d72cb01dc9bea fbda3396b038487c7730dcb97f03b3fc11ff0bff extra 2019-09-26 09:06:32 1 0 build()      
0 0 0 i686 chromium cfe9c18a3bf9925e3206244846df8615171e86ef 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c extra 2019-10-11 01:11:44 1 0 build()     buildknecht2
0 0 0 i686 csfml dfd01d10b0391441ae33b6e07921d78bd253cd2b de3cbc0a722297a51c29602bab94d2c1b676066c community 2018-12-08 14:14:24 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 csfml dfd01d10b0391441ae33b6e07921d78bd253cd2b de3cbc0a722297a51c29602bab94d2c1b676066c community 2018-12-08 14:14:24 1 0 validity      
0 0 0 i486 dart 969513bd23f46267787cdeb0ad3ac953f394ec05 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-04 06:30:32 1 0 validity      
0 0 0 i686 dart 969513bd23f46267787cdeb0ad3ac953f394ec05 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-04 06:30:32 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 dart 969513bd23f46267787cdeb0ad3ac953f394ec05 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-04 06:30:32 1 0 validity      
0 0 0 i486 elasticsearch 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 13:59:30 1 0 dependencies      
0 0 0 i486 entr e72e4e6ac551d7c75b969cfbf9288c23aa3699cc 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-28 21:37:54 1 0 pgp-verify      
0 0 0 i686 entr e72e4e6ac551d7c75b969cfbf9288c23aa3699cc 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-28 21:37:54 1 0 pgp-verify      
0 0 0 pentium4 entr e72e4e6ac551d7c75b969cfbf9288c23aa3699cc 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-28 21:37:54 1 0 pgp-verify      
0 0 0 i686 epson-inkjet-printer-escpr 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-04-11 09:02:25 1 0 source      
0 0 0 pentium4 epson-inkjet-printer-escpr 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-04-11 09:02:25 1 0 source      
0 0 0 i486 facile 9fc9f5299970ad35430f71b53ea422b9f5d19ffd 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b extra 2019-10-12 09:11:01 1 0 validity      
0 0 0 i686 facile 9fc9f5299970ad35430f71b53ea422b9f5d19ffd 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b extra 2019-10-12 09:11:01 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 facile 9fc9f5299970ad35430f71b53ea422b9f5d19ffd 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b extra 2019-10-12 09:11:01 1 0 validity      
0 0 0 i486 firetools eda8f3c769dd85a5a33c940c1719766f907e5c0d 99c1217aa67bf25df39ed5a346ac628cc80ae35f community 2019-10-01 17:36:33 1 0 dependencies      
0 0 0 i486 foliate afc5916738b050ce743bce0fd2bcd86959add246 d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e community 2019-10-08 22:06:55 1 0 dependencies      
0 0 0 i686 freebasic fef323bf4a66ff6d8b33a73b5e205600a2dbfe01 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-28 19:24:22 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 freebasic fef323bf4a66ff6d8b33a73b5e205600a2dbfe01 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-28 19:24:22 1 0 validity      
0 0 0 i486 fs-uae eda8f3c769dd85a5a33c940c1719766f907e5c0d 99c1217aa67bf25df39ed5a346ac628cc80ae35f community 2019-10-01 17:41:20 1 0 dependencies      
0 0 0 i686 gitea a0e71d787009a21d509010d33f6fdac8063f40fa 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-11 14:17:46 1 0 pgp-verify      
0 0 0 pentium4 gitea a0e71d787009a21d509010d33f6fdac8063f40fa 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-11 14:17:46 1 0 pgp-verify      
0 0 0 i486 go b6800ef78fc3340d4f1f7f79ec90483e6c8d3ced ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-03 07:04:30 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 go-tools 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 15:22:59 1 0 check()      
0 0 0 i686 hedgewars 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 12:54:25 1 0 build()   2019-10-09 15:24:53  
0 0 0 pentium4 hedgewars 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 12:54:25 1 0 build()   2019-10-09 15:24:53  
0 0 0 i486 htmldoc 6bb143ed77f20b3a4be68d3d5b423650c7ace475 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b community 2019-10-13 10:25:08 1 0 dependencies      
0 0 0 pentium4 influxdb 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 15:53:12 1 0 check()      
0 0 0 i486 kqtquickcharts c3caaf18a0098ece7066dc3bbcb812fc848ea56c dcf6fdb49c14c6b6bb77a61cc922c6aea93fed9c extra 2019-10-10 11:47:35 1 0 dependencies      
0 0 0 i486 kvazaar eda8f3c769dd85a5a33c940c1719766f907e5c0d 99c1217aa67bf25df39ed5a346ac628cc80ae35f community 2019-10-01 18:26:32 1 0 dependencies      
0 0 0 i486 libkolabxml d35e535f8ea3c71673b6fd72129894698579a9a4 d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e extra 2019-10-08 11:13:45 1 0 build()      
0 0 0 i486 libopenshot-audio ca15f9f0a6c132c3a56f670c363cd4ed8c9ad790 04f6192a5989a7b8e8e5198682b21e52e6f9867a community 2019-09-14 15:34:04 1 0 build()      
0 0 0 i686 linuxdoc-tools 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-10-05 16:59:06 1 0 source      
0 0 0 pentium4 linuxdoc-tools 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-10-05 16:59:06 1 0 source      
0 0 0 i686 mit-scheme a58c4fd52e28193692770fd721dc1f6485307eb0 bea9bdb08321e8f1283448854a595d0bbe8da426 community 2019-08-17 22:43:13 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 mit-scheme a58c4fd52e28193692770fd721dc1f6485307eb0 bea9bdb08321e8f1283448854a595d0bbe8da426 community 2019-08-17 22:43:13 1 0 validity      
0 0 0 i686 nauty d48889afb63d4c66023f673d726044a1d2f1b143 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 06:20:00 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 nauty d48889afb63d4c66023f673d726044a1d2f1b143 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 06:20:00 1 0 validity      
0 0 0 i486 opendht ca15f9f0a6c132c3a56f670c363cd4ed8c9ad790 04f6192a5989a7b8e8e5198682b21e52e6f9867a community 2019-09-14 15:33:59 1 0 build()      
0 0 0 i486 opensubdiv 09b6922a7041e78cb4f8af9d064d5da69d12681d 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 16:42:38 1 0 dependencies      
0 0 0 i486 openvdb 695e151a6f83da7cf98372ea724fb5f0836d62d4 10b228c888fd03d7dc85e7ff63589958d437ed98 community 2019-10-07 22:59:26 1 0 dependencies      
0 0 0 i686 polyphone 06dc74b1bcb773ce0d90e53174b06379f1a85a19 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-02 23:33:35 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 polyphone 06dc74b1bcb773ce0d90e53174b06379f1a85a19 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-02 23:33:35 1 0 validity      
0 0 0 i486 povray b8b1300695dac5029936f0d9f66b78a2bf5674fe ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-06 09:50:11 1 0 dependencies      
0 0 0 i686 prometheus 16d42aafb815012b6ea36062f2059d2bf0ca3135 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 extra 2019-10-14 19:17:40 1 0 check()      
0 0 0 i486 pypy 6ae6449a20d424235387e575a3e2fdbca519c3e6 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 15:23:28 1 0 build()      
0 0 0 i486 pypy3 0b4196dafb5cf900d9e27eec5098670337dc47bf 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 09:22:58 1 0 build()      
0 0 0 i686 pypy3 0b4196dafb5cf900d9e27eec5098670337dc47bf 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 09:22:58 1 0 build()      
0 0 0 pentium4 pypy3 0b4196dafb5cf900d9e27eec5098670337dc47bf 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 09:22:58 1 0 build()      
0 0 0 i486 qcad 8fa35ef11aef9efe20d85ef94301c6c70604634e d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e community 2019-10-08 12:58:38 1 0 validity      
0 0 0 i686 qcad 8fa35ef11aef9efe20d85ef94301c6c70604634e d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e community 2019-10-08 12:58:38 1 0 validity      
0 0 0 pentium4 qcad 8fa35ef11aef9efe20d85ef94301c6c70604634e d43752f20d07f82b6eada0cefc1f502f546fc28e community 2019-10-08 12:58:38 1 0 validity      
0 0 0 i486 qjournalctl a5785cdf87417afa7e2ac152d2104fbb7514d30b 56edb717894d22773fdb8bfa0866d2f589dbf74b community 2019-10-14 01:14:17 1 0 dependencies      
0 0 0 i486 qt5-scxml 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:27:16 1 0 dependencies      
0 0 0 i486 qt5-serialbus 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:27:17 1 0 dependencies      
0 0 0 i486 qt5-virtualkeyboard 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:27:20 1 0 dependencies      
0 0 0 i486 qt5-wayland 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:27:20 1 0 dependencies      
0 0 0 any reflector d48889afb63d4c66023f673d726044a1d2f1b143 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 05:27:11 1 0 source      
0 0 0 i686 rustup 0b4196dafb5cf900d9e27eec5098670337dc47bf 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-15 08:01:32 1 0 build()      
0 0 0 i486 spirv-llvm-translator bd19d859b69fd6283b68b611dd59656d4cec823e 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c community 2019-10-10 23:41:12 1 0 build()      
0 0 0 i486 svt-av1 18c3c97693ce7cbdcede9521be39f6861e21de99 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-27 12:30:24 1 0 build()      
0 0 0 i486 svt-hevc ec5cfadbbd08c316f5ebb97e5bab2d73d6b0dbb6 8d479a39ca6bbd887c3bf0e330598a8225c5695e community 2019-09-12 18:21:36 1 0 build()      
0 0 0 i686 teamspeak3 de8df2eabb5d40a35100e3be3b01a1fb8e3ac1ae fc8202ab22bff51a40c3bf6044ea4d2aac4df093 community 2019-08-30 15:24:56 1 0 validity   2019-10-08 15:19:15  
0 0 0 pentium4 teamspeak3 de8df2eabb5d40a35100e3be3b01a1fb8e3ac1ae fc8202ab22bff51a40c3bf6044ea4d2aac4df093 community 2019-08-30 15:24:56 1 0 validity   2019-10-08 15:19:15  
0 0 0 i486 pdflib-lite 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-06-04 14:23:42 1 0 validity wait for FS#60448    
0 0 0 i686 pdflib-lite 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-06-04 14:23:42 1 0 validity wait for FS#60448    
0 0 0 pentium4 pdflib-lite 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2018-06-04 14:23:42 1 0 validity wait for FS#60448    
0 0 0 i686 netwatch 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-11-13 12:08:22 1 0 source wait for FS#60799    
0 0 0 pentium4 netwatch 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-11-13 12:08:22 1 0 source wait for FS#60799    
0 0 0 i486 libcerf 07f95b412f439efca97c2d5c27d1ee86fdaba045 94b9d9f1f4740a8f2b373e794f6d835099e1c831 extra 2019-02-28 16:10:39 1 0 source wait for FS#63746    
0 0 0 i486 alembic 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-24 03:37:12 2 0 build(),dependencies      
0 0 0 i486 alsa-plugins 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-05-22 04:25:11 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i686 android-tools 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 16:03:42 2 0 build(),pacman      
0 0 0 pentium4 android-tools 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 16:03:42 2 0 build(),pacman      
0 0 0 i486 aria2 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-07-07 10:32:34 2 0 check(),unknown   2019-10-05 23:24:39  
0 0 0 i486 avogadrolibs 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-12-10 16:21:45 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 barrage 8becac39acc7b298a4bcd580cb181f868499310e e31d618b30113e954d4e189b5b603571b17ca53a community 2019-09-18 18:52:49 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 clasp d15b3f96866aca4c153861657c0e88f613a4f868 f03254f0d5027531bb0eade0a6d39291a82ea4f8 community 2019-08-29 11:37:03 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 cm256cc 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-15 15:47:35 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 0 i486 cmucl 84892860d1d8b3a2b3b2975fe63067c0f675b381 2d57e4444069b8b6fb87a66fd47c0e0e01e2aa5b multilib 2019-05-27 14:59:56 2 0 package(),pacman-sync      
0 0 0 i486 cmus 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-01 14:53:09 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 dav1d 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-08-10 07:51:37 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 doxygen 4df57972e6fb717880074eaea13aeed6aedfbcbd 0d13752d7db211fbd70932b617a1ff13b9199b0e extra 2019-10-07 09:33:29 2 0 check(),pacman-sync      
0 0 0 i486 freebasic fef323bf4a66ff6d8b33a73b5e205600a2dbfe01 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-28 19:24:22 2 0 dependencies,prepare()      
0 0 0 i686 go-tools 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 15:22:59 2 0 check(),pacman      
0 0 0 i486 gsettings-qt 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2018-11-13 15:51:42 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 haproxy 33c1255ea895f42f5014723ec33764e2c0f6b2f6 141a7d7ff8933feb5b7a25b6e154172e083a1cdf community 2019-09-28 19:01:48 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 heimdall 695e151a6f83da7cf98372ea724fb5f0836d62d4 10b228c888fd03d7dc85e7ff63589958d437ed98 community 2019-10-07 23:38:48 2 0 dependencies      
0 0 0 i686 influxdb 9e0bfb867d135a4adea3442eb8c8deb323c54600 49263f4e45a75411d43edd30dca024242ddccce7 community 2019-10-14 15:53:12 2 0 check(),pacman      
0 0 0 i486 k9s f599b7216b32e3ff333b479c6e6f6b6c9107969a 0d13752d7db211fbd70932b617a1ff13b9199b0e community 2019-10-07 09:11:40 2 0 build(),out-of-space      
0 0 0 i486 libldm 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-01-13 12:37:10 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 libmysofa dcdd1534d2f0876cb53ccbe8a8ee8d7d8ca03c90 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-03 11:45:33 2 0 dependencies      
0 0 0 i486 link-grammar 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2018-11-19 11:21:09 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 mediaproxy 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-06-21 07:25:24 2 0 dependencies,unclean-chroot      
0 0 0 i486 mesa-dri1 7fc84e8bd155bfbac12273b97284cbcda94745e9 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2018-06-08 22:29:21 2 0 build(),source      
0 0 0 i486 mono 4de94deaf0dfd725f142d2f85bd3b2377c9d3e39 de317790336743800511569db3a4b61af8607630 extra 2019-09-25 03:49:35 2 0 dependencies,source   2019-09-25 09:16:34  
0 0 0 i486 notion 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-05-02 21:38:34 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 opensc 4512b17df18f6e42ed71cbe3931ba2f22aa1f6cc e4d30bc4c4b26ec385d96480da631d37b962af26 community 2019-01-13 12:37:56 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 pflask 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2018-02-26 19:57:36 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 phonegap 0e56f35d0b0a2f16eb3b6763294e8f803097271c 413d49bb933439d18c759125e031b259cc27436c community 2018-11-16 07:43:05 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 pony-stable 3d8344eac6e04d391b31ae987c3c257aa28bcef5 f7ff499bced33669f48673e5abd572ce8ccea1d2 community 2019-07-24 07:18:25 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 primus_vk 5d8dd8ffd6da9e7e14b6a84f119151e4846ae855 fa30b8c33fc6a632309427035dfd643488f3e70f community 2019-09-22 02:15:16 2 0 dependencies      
0 0 0 i486 pyflame 8726e765bc9e472ea2049130a7c986e319713c83 8ae573d2c117ad63465dceffd4d39d37c6d9dda2 community 2018-06-03 14:02:53 2 0 build(),pacman-sync   2018-09-13 17:31:44  
0 0 0 i486 python-autobahn 23b979a9dde8b6bf575eca1b9058e3c099cd7648 6995161c3262649166ef86e1f6ae71d29a7103c4 community 2019-10-01 06:31:10 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 python-bottleneck 7bb0969c6bddf4ce5db25cb6c7e899a2f7de9d61 ac0753952100ea4a12e50f24537c81658d45238d community 2019-10-03 20:34:42 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 python-h5py 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-03-19 11:14:32 2 0 build(),dependencies   2019-09-08 10:22:43  
0 0 0 i486 python-h5py-openmpi 86279836ebe704d97a007bc71254f485d44f4b7f 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 community 2019-03-19 11:14:34 2 0 build(),pacman-sync      
0 0 0 i486 qt5-webchannel 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:27:01 2 0 dependencies,pacman-sync      
0 0 0 i486 qt5-webglplugin 2290c87bec2e649df9672da841499f6ae9faa47a 47afd0a121495378fb19eeba5ad84228bb275fa5 extra 2019-09-11 06:27:21 2 0 dependencies      
0 0 0 i686 qtcreator cfe9c18a3bf9925e3206244846df8615171e86ef 5be768e83af83af10b49402f2c99a0cd80e1d28c extra 2019-10-10 23:40:56 2 0 build(),pacman